04 | Platform collecties

Waarvoor gebruik je je collectie? Doe je onderzoek naar je collectie? Hoe stel je je collectie tentoon met respect voor je objecten en je bezoekers? Hoe bewaar je objecten? Wie raadpleeg je bij het schrijven van tentoonstellingsteksten? Hoe werk je samen met groepen, gemeenschappen en hedendaagse kunstenaars? Hoe zorg je voor een verbinding tussen de tijd waarin we nu leven en historische objecten? Over al deze zaken gaan we het hebben bij deze bijeenkomst van het platform collecties.

Programma

13.45 uur: Inloop en ontvangst met koffie/thee

14.00 – 15.00 uur: Wonu Veys aan het woord: Representatie, relaties en respect. De Oceanië-collecties in Nederland

15.00 – 15.30 uur: Vragen en discussie

15.30 – 16.30 uur: Interactie en afsluiting

 

Reizend Erfgoed, Menkemaborg

03 | Training Reizend Erfgoed

Presenteren van Reizend Erfgoed aan ouderen in zorginstellingen

Het geven van presentaties aan een oudere doelgroep door de vrijwilligers van erfgoed-instellingen die deel (gaan) nemen aan Reizend Erfgoed: hoe doe je dat? Voor erfgoedmedewerkers die Reizend Erfgoed bijeenkomsten begeleiden of willen begeleiden in de toekomst, organiseert Erfgoedpartners een workshop over het interactief presenteren aan een oudere en doorgaans kwetsbare doelgroep.

Inzet is de verkenning van de behoeften van de doelgroep en hoe je daar als museum nog beter rekening mee kunt houden, do’s en don’ts en zelf oefenen in rollenspel. Denk aan het ontwikkelen van vaardigheden als verstaanbaar spreken, het vasthouden van de aandachtspanne van de doelgroep en het op gang brengen van een gesprek.

Doelen

 • Deelnemende Erfgoedinstellingen zijn via de training van Erfgoedpartners in staat om de inhoudelijke voorbereiding en kennisoverdracht van Reizend erfgoed zelfstandig uit te voeren.
 • De (doorgaans vrijwillige) medewerkers van de Erfgoedinstellingen hebben zich verdiept in de doelgroep en weten hoe zij een interactieve presentatie kunnen geven.
 • De workshop ‘Presenteren aan ouderen’ genereert kennis over presenteren tussen vrijwilligers van erfgoedinstellingen en de oudere bewoners in zorginstellingen die deelnemen aan Reizend Erfgoed.
 • Zelf oefenen a.d.h.v. casussen en het ontvangen van feedback.

Training 1

woensdag 13 december 2023

Programma

 • Even kort: het ontstaan en doel van Reizend Erfgoed
 • Inzicht en kennis over de doelgroep: Het geven van presentaties aan een oudere doelgroep: hoe doe je dat? Hoe sluit je aan bij de mogelijkheden en belevingswereld van ouderen?
 • Jouw rol, als begeleider in de workshop
 • Interactief leren omgaan met het introduceren van objecten, hoe doe je dat? Do’s en dont’s

Training 2

woensdag 10 januari 2024

Programma

 • Praktische doelgerichte training waar ook wordt geoefend.
 • Marketing en communicatie

Intervisiebijeenkomst

woensdag 10 april 2024

Programma

 • Ruimte voor reflectie: hoe gaat het tot nu toe?
 • Cases bespreken

Aanmelden

Let op: deze training betreft twee trainingsbijeenkomsten en één intervisiebijeenkomst.

Graag uiterlijk vrijdag 1 december aanmelden:

01 | Roerend in de Regio

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Museumfederatie Fryslân, Erfgoedpartners Groningen en Platform Drentse Musea organiseren de bijeenkomst ‘Roerend in de Regio – Editie Noord’ waarbij collectiemanagement en roerend erfgoed centraal staan. Op deze dag delen RCE adviseurs hun kennis over diverse museale onderwerpen. Dat gebeurt aan de hand van interactieve sessies.

Programma

We beginnen met de introductie van de RCE: wat doet deze Rijksdienst en wat kan zij voor u betekenen. Daarna zijn de diverse onderwerpen aan de beurt, te weten:

 • Binnenklimaat voor erfgoedinstellingen
 • Een Collectiehulpverleningsplan; hoe dan?
 • Samen verzamelen: aan de slag met co-waarderen
 • Collecties uit een koloniale context
 • Workshop – Herkomstonderzoek WOII cultuurgoederen

Bekijk het volledige programma hier

Praktische informatie

Datum: maandag 13 november 2023
Aanvang: 9.30 uur inloop, 10.00 start programma tot 16.30 uur (inclusief lunch).
Locatie: Museum Belvédère, Oranje Nassaulaan 12, 8448 MT Heerenveen-Oranjewoud.

Deelname is gratis, maar i.v.m. het bestellen van catering niet vrijblijvend; we houden rekening met uw komst.

Tussen treinstation Heerenveen en Museum Belvédère wordt een (bijzondere) pendelbus in. Bij uw inschrijving kunt u aangeven of u hier gebruik van wil maken. Vertrek om 9:15.

Voor wie: de bijeenkomst is voor vrijwilligers en medewerkers van een collectiebeherende instelling én voor lokale ambtenaren en beleidsmedewerkers met erfgoedzorg in hun takenpakket uit de provincies Drenthe, Friesland, Groningen.

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en mogelijk tot en met 5 november a.s.

Let op: om zoveel mogelijk instellingen de kans te geven zich aan te melden, mogen zich per instelling maximaal twee personen aanmelden.

02 | Training Art Handling (VOL)

De meeste musea beschikken over een eigen collectie. Maar hoe ga je met deze collectie om? Welke risico’s zijn er? Hoe bewaar je de objecten en hoe raak je ze aan? Bij welke materialen draag je handschoenen en welke zijn dan de beste keuze en waarom? Hoe transporteer je objecten op een verantwoorde manier, zodat de kans op ongelukken zo klein mogelijk wordt? Hoe plaats je objecten in het depot en in een tentoonstelling? Over deze en jullie eigen vragen gaat de training Art Handling, verzorgd door twee medewerkers van Collectie Centrum Nederland.

Na een stukje theorie en materiaalkennis gaan we aan de slag met het hanteren en verpakken van objecten voor transport. Het is een praktische training met veel praktijkvoorbeelden en do’s en don’ts waarmee je gelijk aan de gang kunt.

Programma:

 • 09:30 – 10:00 inloop
 • 10:00 – 11:30 theorie
 • 11:30 – 12:30 materiaalkennis
 • 12:30 – 13:15 lunch
 • 13:15 – 15:00 praktijk opdrachten
 • 15:00 – 15:30 bespreken praktijk
 • 15:30 – 16:00 vragen/ nabespreken

Per museum mogen maximaal twee medewerkers zich aanmelden voor deze training. Aanmelden kan via info@erfgoedpartners.nl