Synagoge Groningen

02 | Workshop binnenklimaat en licht

Meten is weten! Een goed binnenklimaat is belangrijk voor het behoud van objecten. Maar waarom eigenlijk? En wat houdt een goed binnenklimaat dan precies in? Hoe bepaal je de juiste relatieve temperatuur en relatieve luchtvochtigheid? En welke rol speelt licht en uv-straling bij het tentoonstellen van objecten? Waar moet je rekening mee houden? Waar baseer je je keuzes op?

Dat en meer komt aan bod tijdens deze workshop behoud en beheer: binnenklimaat en licht. Behalve antwoorden op theoretische en praktische vragen steken deelnemers ook de handen uit de mouwen. Met meters wordt de relatieve luchtvochtigheid, relatieve temperatuur, hoeveelheid licht en UV-straling bepaald. Wat gaat er goed op deze locatie en wat kan nog beter? En hoe zit dat dan in uw museum?

Goed om te weten: de tijdens deze workshop gebruikte meters zijn het hele jaar door kosteloos te leen bij Erfgoedpartners voor aangesloten instellingen.

Depot CollectieCentrum Nederland

03 | Bezoek depot collectiecentrum Nederland

Voor alle deelnemers aan de training Art Handling en/of de workshop binnenklimaat en licht: het beloofde bezoek aan het depot van collectiecentrum Nederland!

In het collectiecentrum wordt een grote verscheidenheid aan objecten bewaard. Van schilderijen, toegepaste kunst en meubels tot draaimolenpaarden, arrensleeën en een ruim 7.000 kilo wegende stoommachine.

De manier waarop het gebouw gebouwd is, draagt enorm bij aan het gewenste binnenklimaat. Zo is bijvoorbeeld de vloer bewust niet geïsoleerd, maar zijn de buitenmuren dat wel. Hierdoor is er een constante temperatuur. Daarnaast was duurzaamheid een belangrijk speerpunt bij de bouw. Vandaar dat er 3.700 m2 aan zonnepanelen op het dak ligt om energie op te wekken.

Nieuwsgierig geworden naar het gebouw en de collecties? Meld u dan aan voor het depotbezoek!

Reizend Erfgoed, Menkemaborg

01 | Training Reizend Erfgoed

Presenteren van Reizend Erfgoed aan ouderen in zorginstellingen

Het geven van presentaties aan een oudere doelgroep door de vrijwilligers van erfgoed-instellingen die deel (gaan) nemen aan Reizend Erfgoed: hoe doe je dat? Voor erfgoedmedewerkers die Reizend Erfgoed bijeenkomsten begeleiden of willen begeleiden in de toekomst, organiseert Erfgoedpartners een workshop over het interactief presenteren aan een oudere en doorgaans kwetsbare doelgroep.

Inzet is de verkenning van de behoeften van de doelgroep en hoe je daar als museum nog beter rekening mee kunt houden, do’s en don’ts en zelf oefenen in rollenspel. Denk aan het ontwikkelen van vaardigheden als verstaanbaar spreken, het vasthouden van de aandachtspanne van de doelgroep en het op gang brengen van een gesprek.

Doelen

 • Deelnemende Erfgoedinstellingen zijn via de training van Erfgoedpartners in staat om de inhoudelijke voorbereiding en kennisoverdracht van Reizend erfgoed zelfstandig uit te voeren.
 • De (doorgaans vrijwillige) medewerkers van de Erfgoedinstellingen hebben zich verdiept in de doelgroep en weten hoe zij een interactieve presentatie kunnen geven.
 • De workshop ‘Presenteren aan ouderen’ genereert kennis over presenteren tussen vrijwilligers van erfgoedinstellingen en de oudere bewoners in zorginstellingen die deelnemen aan Reizend Erfgoed.
 • Zelf oefenen a.d.h.v. casussen en het ontvangen van feedback.

Training 1

woensdag 13 december 2023

Programma

 • Even kort: het ontstaan en doel van Reizend Erfgoed
 • Inzicht en kennis over de doelgroep: Het geven van presentaties aan een oudere doelgroep: hoe doe je dat? Hoe sluit je aan bij de mogelijkheden en belevingswereld van ouderen?
 • Jouw rol, als begeleider in de workshop
 • Interactief leren omgaan met het introduceren van objecten, hoe doe je dat? Do’s en dont’s

Training 2

woensdag 10 januari 2024

Programma

 • Praktische doelgerichte training waar ook wordt geoefend.
 • Marketing en communicatie

Intervisiebijeenkomst

woensdag 10 april 2024

Programma

 • Ruimte voor reflectie: hoe gaat het tot nu toe?
 • Cases bespreken

Informatiesessie ‘Een museale kennismaking’

Informatiesessie ‘Een museale kennismaking voor bestuurders’

Tijdens deze informatiesessie voor nieuwe (vrijwillige) bestuurders en nieuwe directeuren van musea maakt u kennis met vele facetten van het museumbedrijf. Wat is de Museumnorm, het Museumregister, de Code Cultural Governance, Code Diversiteit? We spreken over ethiek, vrijwilligersmanagement en de rol van een museumbestuur. Maar ook het museale werk wordt kort toegelicht: hoe ‘werkt’ een museum eigenlijk?