Tradities, streektaal en ambachten geven kleur aan onze provincie en zorgen voor een gevoel van identiteit en continuïteit. Denk aan bekende tradities als de jaarlijkse viering van het Gronings Ontzet maar ook minder bekende tradities zoals het betalen van lampengeld.

Wanneer is iets immaterieel erfgoed?

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgeven aan toekomstige generaties. En naarmate tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed mee. Zie deze korte animatie.

Viering van de Meikermis op de Vismarkt in Groningen

Viering van de Meikermis op de Vismarkt in Groningen. Foto: Frank Straatemeier, bron: Beeldbank Groningen

Of iets wel of geen immaterieel erfgoed is wordt niet van bovenaf bepaald. Het gaat om beoefenaars die waarde toekennen aan hun tradities en zich inzetten om deze door te geven. Daarbij gaat het om álle erfgoedbeoefenaars en erfgoed in de provincie Groningen niet per se om activiteiten en tradities die alleen hier in Groningen plaatsvinden of die hier hun oorsprong hebben.

Wat doen wij voor immaterieel erfgoed?

Erfgoedpartners | Centrum Groninger Taal en Cultuur zet zich in om immaterieel erfgoed in Groningen meer zichtbaar te maken en  – waar mogelijk  – ondersteuning te bieden. Dit doen wij bijvoorbeeld door betrokken partijen en vrijwilligers met elkaar te verbinden via het landelijke platform Erfgoedvrijwilliger.nl. We werken daarbij samen met landelijke partners, zoals het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en alle andere provinciale erfgoedhuizen, verenigd in OPEN.

We bieden informatie over zaken die een rol spelen bij immaterieel erfgoed, zoals over fondsen en subsidies, de nieuwe omgevingswet, veiligheid en vergunningen aanvragen, hoe nieuwe mensen werven en tips over samenwerken. En we organiseren netwerkbijeenkomsten, voor het uitwisselen van ervaringen, inspiratie en persoonlijk contact.

Maakt u zich sterk voor (uw) immaterieel erfgoed?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Heb je een specifieke vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via info@erfgoedpartners.nl.

Wilt u meer weten?

Kijk dan bij de veel gestelde vragen over immaterieel erfgoed.

Meer informatie over immaterieel erfgoed vind je op de website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

Op de website Levend Erfgoed Groningen leest u verhalen die samenhangen met Immaterieel Erfgoed en tradities in Groningen.