Klankjuwelen is een tijdschrift over Groninger en Ostfriese orgels en biedt een inkijkje in de wereld achter het orgel, waar mensen met passie activiteiten organiseren, orgels restaureren of mensen opleiden. Kortom, over allen die bij de orgels betrokken zijn. Achterin het tijdschrift is een overzicht opgenomen van zowel de orgelconcerten in Groningen als in Noord-Duitsland.

Klankjuwelen, een uitgave van Erfgoedpartners en het ORGANEUM in Weener (D), verschijnt ieder jaar aan het begin van het orgelseizoen in april in een oplage van 5.000 exemplaren.

Het tijdschrift kan ook als papieren versie worden besteld. Dat kan via de webshop.