Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance en heeft een duidelijke profielschets voor de werving van nieuwe bestuursleden. De zittingstermijn is twee keer vier jaar, met uitzondering van de zetel die door het Groninger Museum wordt ingevuld.

Bestuur

Erik Triemstra
Voorzitter
Henk Steegstra
Penningmeester
Victorine de Graaf-Peters
Secretaris, vestigingsdirecteur Van Wijnen Groningen

Leden

Annet Brinkgreve
Bestuurslid
Egge Knol
Bestuurslid, Conservator Groninger Museum
Hans Beek
Bestuurslid, Informatiespecialist van Stenden Hogeschool
Jan Wiebe van Veen
Bestuurslid, Directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen
Peter Pauw
Bestuurslid, Orthopedagoog, tot pensionering verbonden aan het Zernike College, Haren