Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook betrekking op Stichting Erfgoedpartners.

Erfgoedpartners
Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen. Wij adviseren, organiseren platforms en cursussen, coördineren erfgoededucatietrajecten, en ontwikkelen samenwerkingsprojecten over de gehele breedte van het erfgoedveld.
Wij zien het nadrukkelijk als onze taak om mensen en instellingen met elkaar in contact te brengen. Samen kunnen we én meer doen én elkaars kracht versterken.

Welke persoonsgegevens
Erfgoedpartners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.

Waarom bewaren wij persoonsgegevens
Erfgoedpartners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzending van onze nieuwsbrieven, digitale agenda’s en andere digitale uitgaven;
– u te kunnen bereiken per telefoon of per e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over onze diensten en producten;
– een door u geplaatste bestelling te verzenden;
– de levering van online aangeschafte toegangsbewijzen.

Hoe bewaren wij persoonsgegevens
Wij maken gebruik van een digitaal relatiebeheersysteem voor intern gebruik waarin wij alle aangeslotenen en andere relaties verwerken. Op basis van dit systeem kan Erfgoedpartners zijn provinciale steunfunctie Erfgoed optimaal uitvoeren.

Voor de verkoop van toegangsbewijzen bewaren wij de opgegeven gegevens van klanten in het daarvoor aangeschafte systeem van Podium Nederland.

Bewaartermijn
Erfgoedpartners bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan strikt noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van gegevens
Erfgoedpartners verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De website deelt gegevens van Google Analytics met derden die betrokken zijn bij het bouwen en onderhouden van de website met als doel de website te verbeteren en bezoek aan de websites te bevorderen. Met de websitebeheerder hebben wij geheimhouding en veilige, zorgvuldige omgang van persoonsgegevens vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Omdat we willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van cookies en Google Analytics. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.
Erfgoedpartners gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erfgoedpartners.
U kunt hiervoor contact opnemen via het volgende mailadres: avg@erfgoedpartners.nl. Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Erfgoedpartners beschermt uw gegevens, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: avg@erfgoedpartners.nl

Wijzigingen privacyverklaring en -beleid
Erfgoedpartners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op door een mail te sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Erfgoedpartners via avg@erfgoedpartners.nl. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

(foto in header door Anton Tiktak, Arte del Norte)