Bedrijfsfilosofie

Erfgoedpartners is een expertisecentrum op het gebied van musea (beleid, collectiebeheer en educatie), molenonderhoud (subsidieregelingen en beleid) en erfgoededucatie/cultuuronderwijs: erfgoedinstellingen doen veelvuldig een beroep op de deskundigheid van onze medewerkers. Advies en ondersteuning kan kortdurend zijn maar ook langere begeleiding vergen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken rond beleid en bestuur, behoud en beheer en publieksbereik.

Medewerkers van Erfgoedpartners wonen regelmatig (platform)bijeenkomsten in het land bij. Zo blijven ze op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen die zij kunnen uitwisselen met erfgoedinstellingen in Groningen. Er zijn derhalve contacten met het STEK (Stichting Erfgoed Kennis), het erfgoededucatie overleg, OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland), LCM (Landelijk Contact van Museumconsulenten) en de Molenadviesraad van de Vereniging De Hollandsche Molen.

(Foto header: Anton Tiktak, Arte del Norte)