Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen. Wij adviseren, organiseren platforms en cursussen, coördineren erfgoededucatietrajecten, en ontwikkelen samenwerkingsprojecten over de gehele breedte van het erfgoedveld. Met alles wat we ondernemen willen we toewerken naar één doel: een krachtig erfgoedveld waar mensen zich bij betrokken voelen. Erfgoedinstellingen komen naar ons toe voor ondersteuning en advies op het gebied van beleid, behoud en beheer, subsidieregelingen, publieksbereik en educatie.

Samenwerking erfgoedinstellingen

Wij zien het ook als onze taak om verschillende erfgoedinstellingen met elkaar in contact te brengen. Samen kunnen we én meer doen én elkaars kracht versterken. Zeker in een provincie waarin erfgoedorganisaties voor een groot deel gerund worden door vrijwilligers is het belangrijk om samen te werken en van elkaar te leren.

Bijvoorbeeld tijdens een platform, waarbij medewerkers van verschillende instellingen elkaar regelmatig ontmoeten rondom een thema waar ze allemaal mee bezig zijn. Educatie, behoud en beheer, en archeologie en publiek zijn een paar voorbeelden. Lezingen en cursussen zijn niet alleen belangrijk om informatie te delen, maar ook bedoeld als plaats voor ontmoeting en inspiratie.

Ook voor overheden

Niet alleen richting de instellingen zijn we actief, we werken ook samen met gemeenten en provincie. Bijvoorbeeld om te adviseren op het gebied van beleid. Medewerkers van Erfgoedpartners wonen bovendien regelmatig (platform)bijeenkomsten in het land bij. Zo blijven ze op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen die zij kunnen uitwisselen met erfgoedinstellingen in Groningen. Er zijn derhalve contacten met het STEK (Stichting Erfgoed Kennis), het erfgoededucatie overleg, OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland), LCM (Landelijk Contact van Museumconsulenten) en de Molenadviesraad van de Vereniging De Hollandsche Molen.
Met alles wat we ondernemen willen we toewerken naar één doel: een krachtig erfgoedveld waar mensen zich bij betrokken voelen.