Wie kunnen zich aansluiten: erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld musea, collectiebeherende instellingen, borgen, historische verenigingen en molens. Twijfelt u of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Procedure

Instellingen die zich willen aansluiten bij Erfgoedpartners, kunnen dat per brief of e-mail kenbaar maken. Ons adres vindt u onderaan de pagina.
Wilt u de aanvraag vergezellen van recente statuten en indien mogelijk van recente jaarverslagen en beleidsplannen.

Diensten

De voordelen van aangesloten zijn bij Erfgoedpartners:
– 8 uur per jaar advies en ondersteuning op het gebied van museaal beleid, collectiebeheer en presentatie
– voor een gereduceerd tarief deelnemen aan cursussen en trainingen
– uitgenodigd worden voor platformbijeenkomsten
– geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen
– de mogelijkheid om twee keer per jaar invloed uit te oefenen op het aanbod voor musea
– gereduceerd tarief voor adverteren in het Museummagazine dat in Noord-Nederland en Noord-Duitsland verspreid wordt

Erfgoedkaart

Alle aangesloten organisaties ontvangen jaarlijks twee Erfgoedkaarten. Hiermee wordt museummedewerkers (zowel betaald als vrijwillig) van musea die bij Erfgoedpartners zijn aangesloten gratis toegang verleend in collega-instellingen. Een achterliggende reden is om hiermee het onderlinge contact uit te bouwen en te verstevigen.

Kosten

De contributie van aangesloten instellingen is afhankelijk van hun jaaromzet. Er worden vier tarieven gehanteerd.
Tarief 1: €50 per jaar, voor erfgoedinstellingen met een jaaromzet tot €50.000
Tarief 2: €75 per jaar, voor erfgoedinstellingen met een jaaromzet van €50.000 tot €200.000
Tarief 3: €100 per jaar, voor erfgoedinstellingen met een jaaromzet van €200.000 tot €500.000
Tarief 4: €200 per jaar, voor erfgoedinstellingen met een jaaromzet van meer dan €500.000

Molenorganisaties

De bijna 90 molens in Groningen zijn ondergebracht bij verschillende eigenaren: gemeenten, particulieren, molenstichtingen, een waterschap en een meerschap.

Leden

Ledenlijst tot en met april 2024