Wie kunnen zich aansluiten: erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld musea, collectiebeherende instellingen, borgen, historische verenigingen en molens. Twijfelt u of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Procedure

Instellingen die zich willen aansluiten bij Erfgoedpartners, kunnen dat per brief of e-mail kenbaar maken. Ons adres vindt u onderaan de pagina.
Wilt u de aanvraag vergezellen van recente statuten en indien mogelijk van recente jaarverslagen en beleidsplannen.

Diensten

De voordelen van aangesloten zijn bij Erfgoedpartners:
– 8 uur per jaar advies en ondersteuning op het gebied van museaal beleid, collectiebeheer en presentatie
– voor een gereduceerd tarief deelnemen aan cursussen en trainingen
– uitgenodigd worden voor platformbijeenkomsten
– geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen
– de mogelijkheid om twee keer per jaar invloed uit te oefenen op het aanbod voor musea
– gereduceerd tarief voor adverteren in het Museummagazine dat in Noord-Nederland en Noord-Duitsland verspreid wordt

Kosten

De contributie van aangesloten instellingen is afhankelijk van hun jaaromzet. Er worden vier tarieven gehanteerd.
Tarief 1: €50 per jaar, voor erfgoedinstellingen met een jaaromzet tot €50.000
Tarief 2: €75 per jaar, voor erfgoedinstellingen met een jaaromzet van €50.000 tot €200.000
Tarief 3: €100 per jaar, voor erfgoedinstellingen met een jaaromzet van €200.000 tot €500.000
Tarief 4: €200 per jaar, voor erfgoedinstellingen met een jaaromzet van meer dan €500.000

Molenorganisaties

De bijna 90 molens in Groningen zijn ondergebracht bij verschillende eigenaren: gemeenten, particulieren, molenstichtingen, een waterschap en een meerschap.

Ledenlijst tot en met november 2021