Workshop erfgoedwijs onderwijs

Erfgoed is geen vaststaand gegeven. Iets wordt pas erfgoed als mensen dit etiket erop plakken. Maar wie beslist daar dan over? Wie bepaalt of iets wel of geen erfgoed is? In het proces van erfgoed maken spelen emoties een rol, want wat voor de ene groep belangrijk is en daarom behouden moet blijven, kan voor de andere groep juist beladen zijn.

Erfgoedwijs onderwijs maakt kinderen bewust van het proces van erfgoed maken. Daarmee raken erfgoedwijze educatieprojecten aan burgerschapvorming en de ontwikkeling van democratische vaardigheden.

De workshop wordt begeleid door Jacquelien Vroemen, auteur van het boek Educatie en Erfgoed en ervaringsdeskundige in het ontwikkelen van erfgoedwijs onderwijs.

Aanmelden voor de workshop

Cursus Erfgoeddocent 2023

Leer betekenisvolle erfgoedonderwijsprojecten ontwerpen voor verschillende leeftijdsgroepen

Vanaf januari 2023 kun je weer meedoen aan de cursus Erfgoeddocent. De cursus is bedoeld voor mensen met een didactische achtergrond en affiniteit met erfgoed. De deelnemers uit voorgaande cursusjaren werkten bijvoorbeeld in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs of bij erfgoedinstellingen.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten in combinatie met zelfstudie. Gedurende de looptijd van de cursus werk je toe naar de eindopdracht. Deelnemers die de cursus hebben afgerond zetten hun kennis en vaardigheden op verschillende manieren in. Sommige oud-deelnemers kiezen ervoor om het erfgoed onderwijs op hun school verder invulling te geven, anderen ontwerpen nieuwe educatieve programma’s voor de erfgoed organisatie waar ze werkzaam zijn. Weer anderen kiezen ervoor om op freelance basis educatief materiaal te ontwikkelen voor scholen en/of erfgoedinstellingen.

Meer informatie en aanmelden

Oktober Kindermaand 2022

Oktober Kindermaand is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die gedurende de maand oktober op zaterdag en zondag en tijdens de herfstvakantie kunnen meedoen aan creatieve, uitdagende en soms zelfs spannende programma’s. De activiteiten worden aangeboden door kunst- en cultuurorganisaties in Drenthe en Groningen.
Het programma is vanaf midden september te zien op www.kindermaand.nl.

De officiële start van Oktober Kindermaand is op woensdag 14 september. Dan lezen burgemeesters en een enkele wethouder een verhaal voor op een basisschool in hun gemeente.