Wat is een erfgoeddocent?
Sinds 2014 leidt Erfgoedpartners mensen met een didactische achtergrond op tot erfgoedjuffen en erfgoedmeesters. Zij zijn na de cursus in staat een brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en krijgen praktische kennis van een goede uitvoering van een erfgoedproject.

De erfgoeddocenten werken veelal als zzp’er en worden ingezet om erfgoededucatieprojecten te ontwikkelen of uit te voeren in opdracht van instellingen en scholen. Daarnaast ontwikkelen zij ook op eigen initiatief projecten. Mocht u interesse hebben in het werken met een erfgoeddocent, dan kunt u via Erfgoedpartners met de docenten in contact komen.

Cursus
In het najaar van 2021 staat een volgende cursus op de planning, mits er voldoende aanmeldingen zijn. De cursus wordt gegeven in samenwerking met K&C.

Er is in de cursus plaats voor tien cursisten. Het strekt tot aanbeveling om een Pabo-opleiding met onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master te hebben gevolgd. De kosten voor deelname zijn € 150,-.

De cursus bestaat uit tien theoretische lessen en een praktijkopdracht. Het theoretische deel wordt wekelijks gegeven op woensdagmiddagen van 16:30 uur tot 18:30 uur. De praktijkopdracht, de beoordeling en de uitreiking van de certificaten vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

  • Wat is cultureel erfgoed?
  • De zakelijke kant van het zijn van erfgoeddocent.
  • Het werk van de consulent, wie ie waarvoor verantwoordelijk in Groningen en Drenthe?
  • Verschillende disciplines in de erfgoedsector
  • De Groninger Canon en de Canon van Drenthe
  • Digitale middelen
  • Het verwerven van opdrachten
  • De CMK regeling
  • Het verzorgen van een rondleiding

Aan deze cursus werken diverse mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. Interesse in de cursus in het najaar van 2020? Meldt u hier alvast aan.

 

Bestanden