Het platform educatie is bedoeld voor medewerkers van erfgoedinstellingen die zich bezighouden met educatie. Jaarlijks wordt er twee keer vergaderd, in het voorjaar en in het najaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt een vooraf aangekondigd thema besproken. Geregeld worden gastsprekers uitgenodigd. Ook is er gelegenheid om informatie met elkaar te delen.