Het platform educatie is bedoeld voor medewerkers van erfgoedinstellingen die zich bezighouden met educatie. Jaarlijks vinden er twee bijeenkomsten plaats, in het voorjaar en in het najaar. Een keer in de vorm van een vergadering gericht op het uitwisselen van kennis en de andere keer in de vorm van een werkbijeenkomst op locatie over een thema. Zo vond er een werkbijeenkomst plaats in Museum Klooster Ter Apel over erfgoededucatie voor kleuters en organiseerde de Folkingestraat Synagoge in samenwerking met het Groninger Museum een werkbijeenkomst over interactieve vormen van rondleiden.