Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) is een subsidieregeling met als doel kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.

Om dit te bereiken bevordert CMK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Voor de uitvoering van de landelijke Regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit” in het primair onderwijs in Groningen is K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur gevraagd om ook voor de periode 2021-2024 penvoerder en regisseur te zijn van het Groningse CMK.

De organisatie van CMK Groningen is in handen van de projectcoördinator van K&C: Bas Hendrickx. Hij is voor alle scholen en culturele instellingen in Groningen het aanspreekpunt. De projectleider is aanwezig bij bijeenkomsten van de Beleidsadviesgroep en bereidt de bijeenkomsten van de Planadviescommissie voor.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.cmkgroningen.nl/.