Ga terug

Cursus Erfgoeddocent 2023

Leer betekenisvolle erfgoedonderwijsprojecten ontwerpen voor verschillende leeftijdsgroepen

Vanaf januari 2023 kun je weer meedoen aan de cursus Erfgoeddocent. De cursus is bedoeld voor mensen met een didactische achtergrond en affiniteit met erfgoed. De deelnemers uit voorgaande cursusjaren werkten bijvoorbeeld in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs of bij erfgoedinstellingen.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten in combinatie met zelfstudie. Gedurende de looptijd van de cursus werk je toe naar de eindopdracht. Deelnemers die de cursus hebben afgerond zetten hun kennis en vaardigheden op verschillende manieren in. Sommige oud-deelnemers kiezen ervoor om het erfgoed onderwijs op hun school verder invulling te geven, anderen ontwerpen nieuwe educatieve programma’s voor de erfgoed organisatie waar ze werkzaam zijn. Weer anderen kiezen ervoor om op freelance basis educatief materiaal te ontwikkelen voor scholen en/of erfgoedinstellingen.

Meer informatie en aanmelden