Bijna een miljoen bezoekers voor musea in Groningen

Goed herstel na coronajaren

Het gaat goed met de musea in Groningen. Na twee magere jaren vanwege de coronamaatregelen
krabbelden de musea in 2022 langzaam weer op en in 2023 blijken zij goede zaken te hebben gedaan.
Uit de cijfers komt naar voren dat zij zelfs meer bezoekers hebben ontvangen dan in 2019, het jaar
vóór corona.

Naast regulier museumbezoek komen ook veel mensen af op speciale activiteiten en evenementen.
Speciale tentoonstellingen, goede pr via persberichten, website, sociale media en mond-totmondreclame zorgen voor aantrekkende bezoekersaantallen. De musea hebben in 2023 gemerkt dat
in de meeste gevallen corona geen belemmering meer is voor de bezoekers. De stijgende
bezoekersaantallen zijn daar getuige van.

Lees het hele persbericht

Bekijk de bezoekcijfers

Zondagmiddaglezingen over bedreigd erfgoed

Vanaf 21 januari vindt in het Berlagehuis in Usquert een serie lezingen plaats over bedreigd erfgoed. De lezingen worden ingeleid door Goos Gosling Slotegraaf, voorzitter Heemschut afdeling Groningen. De eerste twee lezingen zijn inmiddels geweest. Op 25 februari vindt de lezing plaats die eerder gepland was op 11 februari.

25 februari: Vermarkting en rendementsdenken rondom erfgoed

Een lezing door landschapsarchitect Hannah Schubert, winnaar van de (eerste) Masterprijs van het Nationaal Renovatie Platorm met haar project Tweede natuur.

 

3 maart: Verlies genius loci, de identiteit van de plek

Een lezing door Paul Meurs, architect en architectuurhistoricus, onafhankelijk onderzoeker (bureau SteenhuisMeurs) en professor aan de TU Delft.

 

17 maart: Bodemdaling door droogte

Een lezing door Deltares-onderzoeker Henri Havinga, die samen met Mandy Korff recent een uitgebreide literatuurstudie aan dit onderwerp wijdde. Hij komt de (voorlopige) resultaten presenteren.

 

Praktische informatie

Locatie: Berlagehuis, Raadhuisstraat 3, Usquert

Inleiding: Goos Gosling-Slotegraaf

Data: 25 februari, 3 en 17 maart 2024

Tijd: 14:30 inloop en koffie/thee | 15:00 aanvang lezing van ongeveer een uur

Kosten:  € 10,- p.p. voor één lezing, € 35,- p.p. voor alle 5

Betalen: Betalen kan vooraf op bankrekening Nl 15 RABO 0160 8814 63 o.v.v. Zondagmiddaglezingen 2024, of aan de zaal (contant én pin) .

Kaarten reserveren: Gezien het beperkte aantal plaatsen is het verstandig u vooraf op te geven door een e-mail te sturen naar info@berlagehuisusquert.nl Dan bent u verzekerd van een plaats.