Stem en help De Dellen aan 75.000 euro!

Molenaar André Schuthof was net even zijn poldermolen in gelopen om te kijken hoe laat het was, toen het noodlot toesloeg en één van de roeden van De Dellen met een enorme knal afbrak. De hele molen met de dubbele vijzel schudde zo hard dat zelfs de mooie oude klok er van stilviel. André: “De wijzers staan nog steeds op de tijd dat het gebeurde. Ik zet ze pas weer in beweging als ook de wieken weer draaien”. Het gebeurde bij rustig weer in september 2020, dus De Dellen staat er al bijna een jaar treurig bij zonder zijn wieken.

Maar als het aan de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen ligt duurt dat niet lang meer. Met een grote groep vrijwilligers is er al veel gedaan om geld in te zamelen voor het herstel van de forse schade aan de molen. Voorzitter Reint Huizenga: “Het zou fantastisch zijn om de VriendenLoterij Molenprijs te winnen. Natuurlijk allereerst om De Dellen te herstellen. Maar ook als kroon op al het werk dat al is verzet door onze mensen”.

Via molenprijs.nl kan iedereen (vanaf 18 jaar) stemmen tot vrijdag 1 oktober 2021, 12.00 uur. De molen met de meeste stemmen wint. De overige projecten krijgen het aantal verzamelde stemmen per project in euro’s uitgekeerd. Op woensdag 13 oktober 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Rapportage: Staat van digitalisering in Groningse musea: een indruk

Erfgoedpartners heeft onlangs de rapportage Staat van digitalisering in Groningse musea: een indruk voltooid.​​​​​​.In deze rapportage zijn de gegevens gecombineerd van de nulmeting naar digitalisering van musea in Groningen (2020) en een bredere analyse waarbij wij ook nog andere kennisbronnen betrokken die we in huis hadden. We gebruiken de rapportage bij het ontwikkelen van een plan van aanpak digitalisering met vervolgstappen voor scholing en projecten die aansluiten op de erfgoedpraktijk in de provincie Groningen.

Staat van digitalisering in Groningse musea: een indruk

Oktober Kindermaand inschrijven gestart

Instellingen kunnen zich weer aanmelden voor Oktober Kindermaand. Oktober Kindermaand biedt al 20 jaar kinderen en hun ouders in Noord-Nederland de mogelijkheid om in oktober een maand […]

Nieuwe wet: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gaat over de hoofdelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (bestuurders). Essentie van de wet is zorgen voor kwaliteit van de besturen van verenigingen en stichtingen, groot en klein en zorgen dat de bestuurders op de juiste wijze de belangen behartigen. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt groter, en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering keert niet uit als je als bestuur je zaken niet op orde hebt volgens de eisen van de wet. Er zitten een aantal kanten aan de wet die al in de Code of Governance zitten, maar op sommige punten gaat deze wet verder. De code is meer een gedragsregel.

Om tegemoet te komen aan deze nieuwe wet moeten stichtingen en verenigingen een aantal zaken op orde brengen, zoals een beschrijving van de diverse rollen, functies en bevoegdheden en procedures. De statuten moeten vervolgens door een notaris aangepast worden volgens de WBTR.
Voor dit laatste geldt een overgangsperiode van 5 jaar.

Webinar over nieuwe wet WBTR en stappenplan

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR) van kracht. Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten eraan voldoen. Wat dat in praktijk voor bestuursleden betekent en wat zij moeten regelen, werd uitgelegd tijdens een informatief, gratis webinar op vrijdagochtend 30 april jl. Het webinar is opgenomen en u kunt het hieronder terugkijken:


Op uitnodiging van Erfgoedpartners, de Museumfederatie Fryslân en het Platform Drentse Musea (partners van het Landelijk Contact Museumconsulenten LCM) verzorgde Wbtr.nl dit webinar. In WBTR.nl werkt een groot aantal koepelorganisaties en verenigingen samen. Door krachten te bundelen, kunnen kleinere verenigingen en stichtingen profiteren van de kennis bij andere. In 45 minuten krijgen deelnemers inzicht in de gevolgen van de nieuwe wet. Om aan de wet te voldoen, moet een aantal zaken worden geregeld en vastgelegd. Daarvoor is een WBTR-stappenplan ontwikkeld. In het webinar wordt uitgelegd wat dit inhoudt en hoe je hier als stichting of vereniging gebruik van kunt maken. Achtergronden van de nieuwe wet zijn te vinden op www.wbtr.nl .

WBTR-stappenplan en korting voor aangesloten stichtingen en verenigingen
Omdat het Platform Drentse Musea, de Museumfederatie Fryslân en Erfgoedpartners partners zijn van LCM ontvangen aangesloten erfgoedstichtingen en -verenigingen die gebruik willen maken van het WBTR-stappenplan, een korting van 50% met de kortingscode erfgoed050. U kunt zich ook zonder het webinar gevolgd te hebben inschrijven als gebruiker van het stappenplan. Inschrijven kan via https://wbtr.nl/partner/open-en-lcm-erfgoed/ (via de knop direct inschrijven wordt de korting meteen verwerkt).

Dit stappenplan leidt bestuursleden in een klein dagdeel langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken binnen de vereniging of stichting worden vastgelegd in online werkboeken. Voorbeeldteksten helpen daarbij. Op deze manier kom je tegemoet aan de eisen van de wet om invulling te geven aan het goed besturen van de organisatie.
De kosten voor een jaar toegang tot het stappenplanprogramma, met inbegrip van digitale werkboeken en een helpdesk voor juridische vragen, bedragen € 120 euro (inclusief 50% korting) .
Het WBTR-programma maakt (duur) juridisch advies onnodig. Vanwege de WBTR zullen waarschijnlijk ook de statuten van uw stichting of vereniging moeten worden aangepast. De gegevens in de door u ingevulde  werkboeken maken het voor de notaris eenvoudiger statuten op te stellen of te controleren. Het aanpassen van de statuten hoeft overigens niet voor 1 juli aanstaande, hiervoor geldt een overgangsperiode van 5 jaar.

Verder oriënteren?
Voor wie zich nog verder wil oriënteren kan bijvoorbeeld ook terecht op de website van de KNVB. Ook daar is een heldere uitleg te vinden, antwoord op veelgestelde vragen en een gratis stappenplan voor besturen bij het toepassen van de WBTR. Zie hiervoor: https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/wetgeving/wbtr.

Wil je in een notendop zien wat de nieuwe wet behelst dan heeft Cirkeltoezicht (een organisatie over besturen van maatschappelijke organisaties) het op een rij gezet, en het Platform Vrijwillige Inzet (NOV) heeft een checklist gemaakt. Ook Cultuur & Ondernemen plaatste een handreiking over de WBTR op hun website: De handreiking.