Erfgoed in Groningen onder één dak: Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur fuseren

Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) – de twee grote organisaties voor Groninger erfgoed, taal en cultuur – bundelen hun krachten en fuseren. De twee provinciale steuninstellingen voor materieel en immaterieel erfgoed wonen sinds deze maand onder één dak aan het Lopende Diep in de stad en ze gaan intensief samenwerken. De fusie betreft een bestuurlijke fusie. Dit houdt in dat bestuur en directie van beide partijen samenvloeien, maar dat beide organisaties hun zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden.

Gezamenlijk adres
Sinds 2003 is Centrum Groninger Taal & Cultuur (eerst als Huis van de Groninger Cultuur) gehuisvest in het gebouw van de Groninger Archieven aan het Cascadeplein in de stad. Vanaf deze maand zal het CGTC kantoor te vinden zijn aan het Lopende Diep nummer 8, in het monumentale pand van Erfgoedpartners. Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen. CGTC is steuninstelling en adviescentrum op het gebied van de Groninger taal en cultuur. Met het samengaan van de twee instituten ontstaat er één loket voor materieel en immaterieel erfgoed voor stad en provincie Groningen.

Binnen de deuren van Erfgoedpartners is met de komst van CGTC deskundigheid aanwezig op het volle spectrum van erfgoed in Groningen. Overheden, erfgoed- en cultuurorganisaties, educatieve instellingen, particuliere gebruikers, inwoners van Groningen en andere geïnteresseerden in Groninger erfgoed kunnen vanaf nu bij het expertisecentrum aan het Lopende Diep in de stad terecht voor advies en ondersteuning in de breedste zin.

Materieel en immaterieel erfgoed
Vraag je aan een Groninger waarom hij of zij graag in het noorden woont, dan krijg je meestal een enthousiast antwoord over de leefomgeving: de dynamische hoofdstad, het weidse landschap in de provincie, de dorpen met de kerken, borgen, molens en boerderijen. Ook wordt de eigen manier van leven binnen een regio vaak belangrijk gevonden. Denk bijvoorbeeld aan lokale feesten, specifieke eettradities rond de feestdagen en jezelf kunnen uitdrukken in je eigen (streek)taal. Al deze elementen zorgen voor verbindingen tussen de bewoners onderling en met hun omgeving, hun thuis. In de praktijk is er dus vaak geen scheiding tussen materieel erfgoed (monumentale gebouwen, borgen, molens, etc.) en immaterieel erfgoed (taal, tradities en gewoonten). Erfgoedpartners en CGTC slaan daarom ook de handen ineen en gaan gezamenlijk bijdragen aan het in stand houden, ondersteunen en uitbouwen van erfgoedactiviteiten in stad en provincie Groningen.

Erfgoedpartners
Erfgoedpartners is een expertisecentrum voor erfgoedinstellingen als musea, molens, borgen, archeologische informatiepunten, orgelcommissies, historische verenigingen, archieven en dergelijke in de provincie Groningen. Deskundige medewerkers geven adviezen, organiseren erfgoedontmoetingen en cursussen en ontwikkelen samenwerkingsprojecten op het gebied van instandhouding en beheer van monumenten en collecties, presentatie en educatie. Ook overheden en fondsen kunnen voor advies en informatie een beroep doen op Erfgoedpartners. Voor meer informatie kijk op www.erfgoedpartners.nl.

Centrum Groninger Taal & Cultuur
Bureau Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur werken sinds 1 januari 2018 samen onder de naam Centrum Groninger Taal & Cultuur, in het kort: CGTC. Als provinciale steuninstelling is CGTC hét loket voor immaterieel erfgoed in de provincie Groningen. Naast een adviserende rol heeft CGTC een belangrijke publieksfunctie als het gaat om het promoten en stimuleren van de Groninger taal en cultuur. Het publieksdeel bestaat uit een breed scala aan activiteiten variërend van de Dag van de Grunneger toal, taalcursussen Gronings, een provinciale schrijfwedstrijd en een Groninger dictee. Het wetenschappelijk onderzoek dat CGTC, zoveel mogelijk samen met de Groningers, doet naar taal, cultuur en geschiedenis van Groningen wordt gepresenteerd in virtuele en fysieke publieksactiviteiten. Voor meer informatie over de missie, de activiteiten en de projecten van CGTC kijk op www.cgtc.nl.

Nieuw adres
Het kantoor van CGTC is te vinden aan het Lopende Diep, in het monumentale pand van Erfgoedpartners:

Lopende Diep 8
9712 NW Groningen
t. (050) 313 00 52
e. info@cgtc.nl

Bezoekcijfers musea 2020

 

Musea in Groningen in trek bij bezoekers van (ver) buiten Groningen

Tot en met 2019 ontvingen de musea in Groningen vrijwel jaarlijks een stijgend aantal bezoekers. Doordat de musea vanwege de coronapandemie maanden gesloten waren, daalde het aantal bezoekers in 2020 zoals was te verwachten. Het niet-doorgaan van evenementen en het niet kunnen ontvangen van groepen had invloed op de cijfers. Toch merkten de musea ook dat tijdens de momenten dat ze open waren er veel publiek van ver buiten de eigen regio kwam.

Bekijk het persbericht en het overzicht voor meer informatie.

Bezoekcijfers musea Groningen 2020

Persbericht Bezoekcijfers musea Groningen 2020

Nieuwe data voor workshops en Kijkje in de Keuken

In de hoop op betere tijden met minder coronabeperkende maatregelen hebben we de twee workshops en de excursie die het afgelopen najaar zouden plaatsvinden, uitgesteld tot het voorjaar 2021. Deze bijeenkomsten zijn zo praktijkgericht dat ze zich helaas niet leenden voor een digitale variant.

Het gaat om de volgende activiteiten:

De workshop digitalisering: vrijdag 23 april 2021
Deze workshop was aanvankelijk gepland op 11 december aanstaande en verhuist nu naar vrijdag 23 april. In de Mennozaal van de Doopsgezinde kerk in Groningen zal docent Bibi Bodegom van 10:00 tot 12:30 uur een workshop geven over Linked Open Data. We borduren voort op het onderwerp Linked Open Data, dat tijdens de eerste workshopmiddag in februari 2020 veel belangstelling trok. De ochtend staat ook open voor wie daar niet bij was.

Werkbezoek ‘Kijkje in de keuken’ Groninger Museum: datum volgt
Een excursie naar het Groninger Museum om te ontdekken wat deze instelling doet aan toegankelijkheid in de breedste zin des woords. Laat u inspireren door oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de toegankelijkheid en meerstemmigheid. Zodra een nieuwe datum is vastgelegd informeren wij u onder meer via de Erfgoedloper en onze website.

Adlib-workshop: dinsdag 14 juni 2021
Deze volgeboekte Adlib ‘opfris’ workshop kon eind oktober helaas niet doorgaan wegens coronaperikelen. De nieuwe datum van de cursus is dinsdag 14 juni aanstaande van 10:00 tot 16:30 uur. De locatie is de Doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat in Groningen. De cursisten ontvangen bericht en hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Er wordt een wachtlijst voor deze cursus bijgehouden.

 

Museummagazine Noord-Nederland Noord-Duitsland

De redactie van het Museummagazine Noord-Nederland | Noord-Duitsland bereidt momenteel de editie 2021 voor. De bedoeling is deze rond 1 april 2021 te kunnen presenteren maar een en ander hangt natuurlijk ook af van de situatie met betrekking tot corona. De musea zijn inmiddels uitgenodigd (weer) mee te doen en de eerste aanmeldingen zijn binnen.

Er zijn nog exemplaren van de editie 2020-2021 beschikbaar. Wilt u exemplaren voor bijvoorbeeld uw museumwinkel bestellen dan kan dat aan de hand van het bestelformulier Museummagazine 2020-2021. https://erfgoedpartners.nl/aanmelden/?form=92

Het maximum aantal exemplaren dat per post kan worden opgestuurd is 25. Langskomen kan in principe ook maar omdat er in deze coronatijden niet altijd iemand is, wordt u verzocht uw komst aan te kondigen en ons te laten weten hoeveel exemplaren u wilt meenemen.