Archeologielezing Het kastelenlandschap van het Oversticht

De derde lezing in het kader van de archeologielezingen winter 2019/2020 die Erfgoedpartners in samenwerking met erfgoedinstellingen uit Groningen organiseert, is op 18 december in het Veenkoloniaal Museum in Nuis. Spreker is Diana Spiekhout, conservator archeologie bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dankzij de droge zomer van 2018 kwamen overal in Nederland de contouren van oude gebouwen naar boven. Middeleeuwse kastelen, die er overigens soms heel anders uitzagen dan mensen denken, stonden ook in beekdalen en moerasgebieden en hadden niet altijd de contouren van kasteel Haarzuilen of een Disneykasteel. Ze werden vaak omringd door meerdere grachten, soms wel acht zoals bij de waterburcht te Eelde.

Diana Spiekhout vertelt hierover naar aanleiding van haar promotieonderzoek over kastelen in het Oversticht (De provincies Overijssel en Drenthe, een stukje Groningen (Gorecht), een stukje Friesland (met name de Stellingwerven) en Bentheim (Duitsland). Daarbij komt de vraag aan de orde hoe het kasteel zich verhield ten opzichte van de samenleving en de invloed van de kasteelheer daarop.

Iedereen die geïnteresseerd is in het kastelenlandschap van het Oversticht is van harte welkom bij deze lezing, die wordt georganiseerd in samenwerking met het Veenkoloniaal Museum Veendam. De lezing begint om 20:00 uur met een inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur.

Reserveren kan via https://erfgoedpartners.nl/archeologielezingen/
Locatie: Veenkoloniaal Museum, Museumplein 5, Veendam
Datum en tijd: woensdag 18 december 2019 van 20:00 – 21:00. Inloop vanaf 19:30 uur
Toegang: Gratis

Meindert Schollema, 25 juli 1950 – 6 december 2019

Bestuur en medewerkers van Erfgoedpartners vernamen tot hun leedwezen dat Meindert Schollema op 6 december 2019 overleed. Lees meer

Moleneducatie: de molenleskist

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de molengidsen in opleiding informatie over twee molenprojecten die met schoolklassen kunnen worden gedaan. Ook wordt de interactie met de doelgroep van jonge en oudere kinderen behandeld. Het gaat om de leskist ‘Naar de Molen!’ voor groep 7 en 8 en het project ‘De Molenmuis’ voor groep 1 en 2.

Voor: Cursisten Molengids
Docent: Kim van Steenwijk
Locatie: Erfgoedpartners, Lopende Diep 8, Groningen
Datum en tijd: Maandag 3 februari 2020, 19:30 -22:00 uur
Kosten: €40,- voor aangesloten organisaties en €50,- voor niet aangesloten organisaties en andere geïnteresseerden. Cursisten Molengids betalen een pakketprijs van € 200,-
Aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal 20

 

 

 

Adellijke Trots in de Ommelanden

Herdruk boek Groninger Borgen – Adellijke Trots in de Ommelanden

Binnenkort verschijnt de tweede herdruk van het succesvolle borgenboek ‘Adellijke Trots in de Ommelanden’.
Groninger Borgen – Adellijke Trots in de Ommelanden biedt een boeiend zicht op het verschijnsel borgen en hun bewoners. Niet alleen in de provincie Groningen, maar ook in de stad en over de grens met Duitsland. Het vertelt het verhaal van de opkomst, de bloei en de neergang. De enorme invloed van de Ommelander Adel op hun omgeving. De feodale misstanden, maar bovenal de cultuurhistorische rijkdom van hun nalatenschap. Veel nog niet eerder gepubliceerd beeldmateriaal is opgenomen.
Groninger Borgen – Adellijke Trots in de Ommelanden schetst een beeld van de borgen in de provincie als bouwwerk. Biedt een blik in de interieurs en tuinen. Vertelt het verhaal van de stadspaleizen.
Groninger Borgen – Adellijke Trots in de Ommelanden gaat over de borgen en hun bewoners. Vooral veel foto’s, schilderijen, kaarten en tekeningen. Duizend jaar historie van de provincie Groningen onthult zich aan de lezer.

Het boek kost € 15,- en is verkrijgbaar bij de museale borgen. Het boek is vanaf 6 december te bestellen via het bestelformulier.

Bestelformulier 'Adellijke Trots in de Ommelanden'

Bestelformulier 'Adellijke Trots in de Ommelanden'

Bestelt u particulier of namens een organisatie? *
Wilt u de boeken laten bezorgen of kunt u ze in Groningen afhalen? *
Naar het buitenland zenden? Neem contact op met info@erfgoedpartners.nl