Enquête financiële situatie erfgoedinstellingen provincie Groningen door gestegen energieprijzen

Recent stuurde Erfgoedpartners een korte enquête uit waarin we vroegen welke gevolgen erfgoedorganisaties in de provincie Groningen ondervinden van de hoge energieprijzen en de verminderde bezoekersaantallen.
Op basis van de reacties hebben wij een analyse gemaakt. Deze deelden we met landelijke collega’s en de provincie, omdat we het belangrijk vinden om te signaleren dat een gezamenlijke aanpak gewenst is bij de ondersteuning van erfgoedinstellingen. Daarnaast blijft het belangrijk dat erfgoedorganisaties – als dat aan de orde is – ook zelf actie ondernemen richting financiers over de eigen financiële situatie. Lees hier: https://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2022/11/2022-10-28-Analyse-Enquête-energiekosten-bezoek-003.pdf de beknopte analyse op basis van de respons, deze is niet te herleiden tot individuele organisaties en geeft een beeld van de tendensen in de sector.

Erfgoededucatietrajecten: aanbod 2022-2023 gereed

Het erfgoededucatie-aanbod 2022-2023 is gereed en basisscholen in Groningen kunnen zich voor een programma aanmelden via deze website.
In de meeste gevallen bestaat een project uit een (of een paar) lessen in de klas door de docent en een bezoek aan een erfgoedinstelling. Scholen kunnen op bezoek bij een erfgoedinstelling in de buurt, of juist in een heel ander deel van de provincie.

Lesstof vervangend en hoge kwaliteit
De erfgoededucatieprojecten die Erfgoedpartners aanbiedt zijn met zorg ontwikkeld samen met de erfgoedinstellingen waar ze worden aangeboden. Erfgoedpartners staat garant voor de kwaliteit van de projecten. De projecten zijn lesstof vervangend. Naast erfgoededucatie worden ook andere kerndoelen behaald met het deelnemen aan een project.

 

 

Workshop erfgoedwijs onderwijs

Erfgoed is geen vaststaand gegeven. Iets wordt pas erfgoed als mensen dit etiket erop plakken. Maar wie beslist daar dan over? Wie bepaalt of iets wel of geen erfgoed is? In het proces van erfgoed maken spelen emoties een rol, want wat voor de ene groep belangrijk is en daarom behouden moet blijven, kan voor de andere groep juist beladen zijn.

Erfgoedwijs onderwijs maakt kinderen bewust van het proces van erfgoed maken. Daarmee raken erfgoedwijze educatieprojecten aan burgerschapvorming en de ontwikkeling van democratische vaardigheden.

De workshop wordt begeleid door Jacquelien Vroemen, auteur van het boek Educatie en Erfgoed en ervaringsdeskundige in het ontwikkelen van erfgoedwijs onderwijs.

Aanmelden voor de workshop

Cursus Erfgoeddocent 2023

Leer betekenisvolle erfgoedonderwijsprojecten ontwerpen voor verschillende leeftijdsgroepen

Vanaf januari 2023 kun je weer meedoen aan de cursus Erfgoeddocent. De cursus is bedoeld voor mensen met een didactische achtergrond en affiniteit met erfgoed. De deelnemers uit voorgaande cursusjaren werkten bijvoorbeeld in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs of bij erfgoedinstellingen.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten in combinatie met zelfstudie. Gedurende de looptijd van de cursus werk je toe naar de eindopdracht. Deelnemers die de cursus hebben afgerond zetten hun kennis en vaardigheden op verschillende manieren in. Sommige oud-deelnemers kiezen ervoor om het erfgoed onderwijs op hun school verder invulling te geven, anderen ontwerpen nieuwe educatieve programma’s voor de erfgoed organisatie waar ze werkzaam zijn. Weer anderen kiezen ervoor om op freelance basis educatief materiaal te ontwikkelen voor scholen en/of erfgoedinstellingen.

Meer informatie en aanmelden