Archeologielezingen winter 2021/2022

De geheimen van de bodem; drie publiekslezingen over archeologie
Elk najaar/winter organiseert Erfgoedpartners publiekslezingen over archeologie in samenwerking met andere erfgoedinstellingen.
De lezingen zijn gratis toegankelijk. Ook in de winter 2021/2022 kunt u weer genieten van lezingen over uiteenlopende archeologische onderwerpen op verschillende locaties in de provincie Groningen.

Een sloot aan vondsten
De nieuwste archeologische ontdekkingen bij Adorp
Cuno Koopstra, archeoloog  en senior-projectleider (MUG Ingenieursbureau)
27 januari 2022, Museum Wierdenland, Ezinge

Hollandse Zuinigheid
Gebruikssporenanalyse op de kleine benen spitsen met weerhaken uit mesolithisch Doggerland
Merel Spithoven, archeoloog.
16 februari, Veenkoloniaal Museum, Veendam

Middeleeuwse malaria in Nederland. Nieuw onderzoek naar een oude ziekte
Rachel Schats Universitair docent (Universiteit Leiden)
2 maart 2022, Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis

 

Aanmelden en praktische informatie

Alle lezingen beginnen om 20:00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden via de agenda (verplicht)

Live streaming via Facebook

Dankzij de samenwerking met Biblionet is deze lezing in elk geval op het aangekondigde tijdstip digitaal te volgen via een livestream op facebook.com/groningsebibliotheken

Op locatie met publiek?

Als de coronamaatregelen het toelaten vindt deze lezing ook op locatie plaats met publiek. Reserveren is verplicht.
Wie heeft gereserveerd ontvangt één week voor de lezing bericht over doorgang of niet, via het mailadres waarmee de reservering is gedaan.

Registratie via YouTube

Na afloop komt de opname van de lezing ook via YouTube beschikbaar. Zodra deze online staat volgt een aankondiging in de nieuwsbrief de Erfgoedloper en op deze website.

 

Cultuur & gemeente

Biblionet, Vrijdag, K&C, Erfgoedpartners en CGTC hebben een pamflet geschreven voor politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart met de bedoeling dat zij geïnspireerd raken om cultuur een belangrijke plaats in hun programma te geven.

Pamflet Cultuur & gemeente

 

De collectie moet zoveel mogelijk gebruikt worden!

Interview met Sieger Vreeling, projectleider digitalisering bij het Universiteitsmuseum Groningen. Hij moet ervoor zorgen dat de hele collectie van het Universiteitsmuseum in de toekomst op de beeldbank van de Universiteitsbibliotheek te raadplegen is. – Door Marjan Brouwer.

Beeld: Sieger Vreeling

Een gewetensvraag: hoe ziet je collectieregistratie eruit?
‘Onze collectie bestaat uit circa 100.000 objecten. Voor een deel zijn die objecten keurig beschreven in ons collectieregistratiesysteem, maar bepaalde deelcollecties hebben ook achterstanden. Om de uniformiteit in die registratie te bewaken, heb ik per veld een protocol geschreven. Speciale aandacht besteden we aan het titelveld, omdat dat bij online ontsluiting zo prominent in beeld is, dus dat moet goede informatie geven.’

Bij collectieregistratie wordt het gebruik van ‘standaarden’ aanbevolen (termen uit een standaard trefwoordlijst). Welke standaarden gebruiken jullie?
‘De Art & Architecture Thesaurus is een klassieke thesaurus die bij ons wel redelijk van toepassing is, maar we doen ook mee aan het project ‘Inventief!’ van de gezamenlijke Academische Collecties in Nederland, om te onderzoeken of een thesaurus voor wetenschappelijke collecties een meerwaarde heeft. Verder gaan we heel strikt de invulprotocollen per veld hanteren. Hoe meer we standaardiseren, hoe beter alle objecten terug te vinden zijn, niet alleen voor onze medewerkers intern, maar ook voor online toepassingen.’

Wat is je doel met de collectieregistratie?
‘Bij alles wat we doen denk ik allereerst aan de online zichtbaarheid. Hoe kunnen we die vergroten en welke handelingen tijdens de collectieregistratie vergroten de mogelijkheden voor online zichtbaarheid? Dan kom je toch weer uit bij het gebruik van de juiste standaarden. En ik wil niet alleen maar topstukken zichtbaar maken! We zijn de laatste tijd bezig met een collectie die niet helemaal op orde is, juist objecten die in het verleden als onooglijk of minder belangrijk werden beschouwd, kunnen schatten herbergen waar wij nu nog geen weet van hebben.’

Voor wie wil je de collectie ontsluiten?
Ik wil veel meer onderzoekers kunnen faciliteren.  Daar hebben we zelf ook weer wat aan, want de informatie vloeit vrijwel altijd naar ons terug. Als de collecties beter vindbaar zijn wordt het ook gemakkelijker voor collega-musea om bruiklenen te vragen. Maar ik zou ook graag willen dat onze objecten nog veel meer bij colleges gebruikt worden, of op scholen. Ik wil kortom onze collecties integraal ontsluiten voor heel veel ogen. Dat voorkomt ook canonvorming: we hebben topstukken, maar ook objecten die anders vergeten worden.’

Meer weten over het gebruik van standaarden in de collectieregistratie? Wat levert het gebruik van thesauri op en welke zijn voor jouw collectie geschikt? Overweeg dan de workshop digitalisering: Thesauri.

 

 

Stem en help De Dellen aan 75.000 euro!

Molenaar André Schuthof was net even zijn poldermolen in gelopen om te kijken hoe laat het was, toen het noodlot toesloeg en één van de roeden van De Dellen met een enorme knal afbrak. De hele molen met de dubbele vijzel schudde zo hard dat zelfs de mooie oude klok er van stilviel. André: “De wijzers staan nog steeds op de tijd dat het gebeurde. Ik zet ze pas weer in beweging als ook de wieken weer draaien”. Het gebeurde bij rustig weer in september 2020, dus De Dellen staat er al bijna een jaar treurig bij zonder zijn wieken.

Maar als het aan de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen ligt duurt dat niet lang meer. Met een grote groep vrijwilligers is er al veel gedaan om geld in te zamelen voor het herstel van de forse schade aan de molen. Voorzitter Reint Huizenga: “Het zou fantastisch zijn om de VriendenLoterij Molenprijs te winnen. Natuurlijk allereerst om De Dellen te herstellen. Maar ook als kroon op al het werk dat al is verzet door onze mensen”.

Via molenprijs.nl kan iedereen (vanaf 18 jaar) stemmen tot vrijdag 1 oktober 2021, 12.00 uur. De molen met de meeste stemmen wint. De overige projecten krijgen het aantal verzamelde stemmen per project in euro’s uitgekeerd. Op woensdag 13 oktober 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt.