Expeditie Nieuwe Gezichten

Voor het beheer en behoud van erfgoed en voor beleving ervan door het publiek is de erfgoedsector sterk afhankelijk van vrijwilligers. Uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland bleek dat 7 van de 10 mensen in de erfgoedsector, zich hier op vrijwillige basis voor inzetten. Bij veel instellingen is er dan ook structureel behoefte aan nieuwe erfgoedvrijwilligers.

Erfgoedinstellingen hebben daarom belang bij kennis over en handvatten voor het werven van vrijwilligers, en hoe zij deze langdurig bij de organisatie kunnen blijven betrekken. Daarvoor kan het soms nodig zijn om buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar nieuwe erfgoedvrijwilligers en -participanten. Daar kunnen sommige instellingen wel wat hulp gebruiken.

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers

De Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) en het Overleg Provinciale Erfgoedorganisaties Nederland (OPEN), waar Erfgoedpartners onderdeel van uitmaakt, werken samen aan een interactieve aanpak gebaseerd op gedragspsychologie en innovatiemethodes, Expeditie Nieuwe Gezichten. Hiermee krijgen erfgoedinstellingen handvatten om nieuwe vrijwilligers te werven, in het bijzonder uit nieuwe doelgroepen.

Inmiddels zijn 19 expeditie-begeleiders opgeleid om de methodiek Expeditie Nieuwe Gezichten in de vorm van een training of cursus aan te bieden aan lokale erfgoedinstellingen. Ze bieden handvatten om op een andere manier te kijken naar de organisatie en ‘blinde vlekken’ te herkennen en analyseren. Dat maakt inzichtelijk waar voor deze instellingen kansen liggen en welke eerste stappen gezet kunnen worden om nieuwe doelgroepen te betrekken bij erfgoed.

Op expeditie in 2024

Het is de bedoeling dat de leden van OPEN volgend jaar meer trainingen volgens de methode Expeditie Nieuwe Gezichten aanbieden. Vanuit het veld is hier vraag naar, het stelt daarnaast erfgoedorganisaties in staat om zelfstandig of in een samenwerkingsverband op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers en tot slot wordt het erfgoedveld in zijn geheel toegankelijker voor participatie door nieuwe doelgroepen.

De expeditiebegeleiders leveren maatwerk: ze bieden de methode niet alleen aan op een manier die afgestemd is op de wensen, ervaring en situatie van de deelnemers, maar ook de context van het erfgoedveld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Expeditie Nieuwe Gezichten op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed https://faro.cultureelerfgoed.nl/thoughts/1815

Houdt ook Erfgoedloper en de website in de gaten voor updates over Expeditie Nieuwe Gezichten in de provincie Groningen.

Start taalcursussen Gronings bij Centrum Groninger Taal & Cultuur vanaf najaar 2023

‘Grunnegs leren veur elkenain!’

In september starten de eerste taalcursussen Gronings spreken, Gronings schrijven en Gronings spreken voor gevorderden. De cursus Gronings spreken voor gevorderden is bedoeld voor cursisten die het Gronings redelijk tot goed kunnen verstaan en spreken en hetzelfde geldt voor de cursus Gronings schrijven. Spreek je geen Gronings, of misschien een beetje? En wil je graag kennis maken met de toal én het leren spreken? Dan is de cursus Gronings Spreken de geschikte opstapcursus. De cursussen bestaan uit 10 lessen. Deelnemers die een cursus hebben gevolgd en goed hebben afgerond ontvangen van CGTC een cursuscertificaat.

Gronings spreken

De cursus Gronings spreken start op dinsdagavond 5 september. Deze taalcursus vindt plaats in Warffum en wordt gegeven door docent Wil Werkman.

Vanaf 2 oktober begint een tweede cursus Gronings spreken in de binnenstad van Groningen door taaldocent Reinder van der Molen.

Gronings schrijven

Vanaf september 2023 starten er weer nieuwe cursussen Gronings schrijven bij CGTC: de eerste nieuwe schrijfcursus start op donderdagavond 7 september in het Berlagehuis (kantoor van CGTC en Erfgoedpartners) in Usquert. Deze taalcursus wordt gegeven door docent Nane van der Molen.

Gronings voor gevorderden

Heb je de cursus Gronings spreken afgerond en wil je nog een stap verder? Dan kun je verder met de vervolgcursus Gronings voor gevorderden. De eerstvolgende cursus start op dinsdag 5 september in de binnenstad van Groningen.

Mitdoun?

De cursussen Gronings bestaan uit tien lessen van twee uur en kost € 125,- (incl. BTW) exclusief het lesmateriaal. Meer informatie over de cursussen vindt u op de website van CGTC

Gelijk enthousiast? Aanmelden voor de taalcursussen Gronings van CGTC kan via de knop