Dove leerlingen helpen bij doorontwikkeling lespakket Orgelkids in Groningen

De provincie Groningen staat vol met kerken met prachtige orgels. Een deel daarvan is gebouwd door Arp Schnitger, een meester-orgelbouwer uit Hamburg. In 2018 ontwikkelde Erfgoedpartners het lesprogramma Orgelkids om kinderen in aanraking te brengen met dit bijzondere erfgoed. Het programma wordt momenteel doorontwikkeld om het beschikbaar te maken voor dove en slechthorende kinderen. Het programma zal voor het eerst ingezet worden tijdens het Schnitgerfestival in oktober 2023.

Kinderen bij speeltafel Schnitgerorgel Martinikerk; foto Jelte Oosterhuis

Kinderen bij speeltafel Schnitgerorgel Martinikerk; foto Jelte Oosterhuis

Dove en slechthorende leerlingen denken mee over aanpassen lespakket
In samenwerking met de leerlingen van de Guyotschool in Haren wordt Orgelkids geschikt gemaakt voor dove en slechthorende leerlingen. Omdat de geluidstrillingen van het orgel goed voelbaar zijn, is dit instrument heel toegankelijk voor deze doelgroep. De leerlingen van havo 3 van de Guyotschool hebben de lessen zelf uitgevoerd in de klas. De tips en adviezen van de leerlingen worden in de komende weken verwerkt in een nieuwe versie.

De belangrijkste aanpassingen worden gedaan in het proefjescircuit over lucht en geluid, dat onderdeel is van het pakket. Alles wat voor leerlingen in het reguliere onderwijs hoorbaar is, wordt voor dove en slechthorende leerlingen zichtbaar of voelbaar gemaakt. Het lespakket kan na de aanpassingen gebruikt worden door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Guyotschool.

Animatie over Arp Schnitger
Daarnaast wordt er aan het lespakket een animatie toegevoegd over de zeventiende-eeuwse orgelbouwer Arp Schnitger en de wijze waarop de orgels vanuit Hamburg naar Groningen werden vervoerd. De animatie wordt getekend door de Groningse animator John Croezen en zijn dochter Sophie. Leerlingen van de Guyotschool zetten de bijbehorende voice-over om in gebarentaal. Hiervan wordt een filmpje gemaakt dat in de animatie wordt gemonteerd. Zo kunnen ook dove en slechthorende leerlingen de tekst bij de animatie volgen.

Kleintje Schnitger tijdens Schnitgerfestival

In oktober 2023 wordt het aangepaste lespakket ingezet tijdens ‘Kleintje Schnitger’, een scholenprogramma dat is gekoppeld aan het tweejaarlijkse Schnitgerfestival. Het aangepaste proefjescircuit wordt dan uitgevoerd in de Lutherse kerk in Groningen door leerlingen van de Guyotschool en leerlingen van reguliere scholen. Op vrijdagochtend 20 oktober vindt er een kinderconcert plaats in de A-kerk in Groningen. Frank Belt vertelt daar het verhaal van Polle de Orgeljongen, de muzikale begeleiding wordt verzorgt door organist Eeuwe Zijlstra. Voor de dove en slechthorende leerlingen zal er een doventolk aanwezig zijn.

Aanpassing lespakket mogelijk dankzij financiële bijdrage fondsen
De doorontwikkeling van Orgelkids voor dove en slechthorende leerlingen werd mogelijk gemaakt door een bijdragen van Het Fonds voor Cultuurparticipatie en van CMK Groningen. Het scholenprogramma ‘Kleintje Schnitger’ en de doorontwikkeling van Orgelkids in Groningen is het resultaat van een samenwerking tussen Groningen Orgelstad, Groninger Kerken, Museum aan de A, Erfgoedpartners en Kentalis (Guyotschool Haren)

Lezing Peter Suidman over architect Gerrit Nijhuis

Gerrit Nijhuis. Foto: Reinder Smith

Gerrit Nijhuis. Foto: Reinder Smith

Gerrit Nijhuis (1860 – 1940) was een vooraanstaande Nederlandse architect, die tussen 1880 en 1920 veel in de provincie Groningen bouwde en daarmee een belangrijke stempel drukte op de architectuur in stad en ommeland. Samen met Karel Reker richtte hij het gerenommeerde architectenbureau Nijhuis-Reker op.

Veel van zijn gebouwen zijn vandaag de dag nog terug te vinden in onze provincie. Eén van zijn bekendste werken is het karakteristieke Jugendstil-ontwerp voor het kantoor van het Nieuwsblad van het Noorden (1903) aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Maar er valt nog veel meer te ontdekken.

Erfgoedpartners heeft de heer Peter A.M. Suidman, een gepassioneerde pleitbezorger van het Groninger land, uitgenodigd een lezing te geven over de veelzijdige carrière en nalatenschap van Gerrit Nijhuis.

Mis deze unieke kans niet om meer te leren over de architectuur en invloed van Gerrit Nijhuis in Groningen.

  • Datum: 28 september
  • Tijd: 19:30 – 21:15 uur
  • Locatie: Berlagehuis, Raadhuisstraat 3, Usquert