Workshop ‘presenteren aan een kwetsbare (oudere) doelgroep’

Workshop ‘presenteren aan een kwetsbare (oudere) doelgroep’

In het kader van het project Reizend Erfgoed organiseert Erfgoedpartners de workshop ‘presenteren aan een kwetsbare (oudere) doelgroep’. Aan de hand van theorie en praktijk legt Hubert Luymes, kunstreiziger en museumdocent, uit hoe museumobjecten aan deze doelgroep kunnen worden gepresenteerd.

Reizend Erfgoed is een project waarbij een erfgoedinstelling met een tiental objecten uit de niet-kwetsbare collectie een zorginstelling bezoekt. De objecten worden niet alleen getoond aan de inwoners van de zorginstelling, maar mogen ook door hen worden aangeraakt. Dit prikkelt de zintuigen en stimuleert het cognitieve vermogen. De associaties die de objecten teweeg brengen zijn uitgangspunt voor het dialoog tussen de bewoners onderling en met de medewerkers van de erfgoedinstelling. Op deze manier hebben inwoners, die niet meer in staat zijn om zelf een museum te bezoeken, toch een museale ervaring.

Praktische informatie
De workshop is op woensdag 27 maart 2019 van 10:00 tot 13:00 bij Erfgoedpartners. In het eerste deel van het programma wordt de theorie behandeld. Na de pauze komt de praktijk aan bod. Wij vragen dan ook aan de erfgoedinstellingen om een object mee te nemen (dit hoeft niet per sé een museaal object te zijn), zodat aan de hand van dat object het presenteren kan worden geoefend.

Deze workshop is niet alleen voor de deelnemende erfgoedinstellingen aan het project Reizend Erfgoed, maar ook voor andere erfgoedinstellingen die geïnteresseerd zijn in werken met een kwetsbare (oudere) doelgroep.

Er is plaats voor maximaal 20 personen.

Er is plaats voor maximaal 20 personen. Deelname aan deze workshop is voor de zeven aan Reizend Erfgoed deelnemende instellingen gratis. Voor de overige instellingen die wel lid zijn van het Museumhuis maar geen deelnemer aan Reizend Erfgoed, bedraagt de deelname €25. Niet-leden betalen € 50.

 

Verkiezingsdebat Cultuur

In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart wordt op 7 maart in de concertzaal van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7 in Groningen een verkiezingsdebat gehouden. Inmiddels hebben zich al een kleine vijftig belangstellenden aangemeld. Die avond gaan vertegenwoordigers van politieke partijen aan de hand van prikkelende stellingen over cultuur onder leiding van presentator Marcel Nieuwenweg met elkaar in debat. De stellingen worden per thema ingeleid door een vertegenwoordiger uit het culturele werkveld.

Het debat zal ingaan op het belang van cultuur voor de leefbaarheid van gebieden. Partijen worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen cultuurbeleid. Zou dit niet een belangrijk onderdeel moeten zijn van het collegeakkoord? Het debat biedt organisaties de gelegenheid om te vernemen hoe partijen denken over cultuur en samenleving.

Het verkiezingsdebat cultuur, een initiatief van Erfgoedpartners, Biblionet, Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed, Centrum Groninger Taal en Cultuur, Verhalen van Groningen en Stichting Kunst & Cultuur, begint om 20:00 uur maar het publiek is al vanaf 19:30 uur welkom.

Datum  : donderdag 7 maart 2019
Tijd        : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : VRIJDAG, Sint Jansstraat 7, Groningen

AANMELDEN