Informatiesessie ‘Een museale kennismaking’

Informatiesessie ‘Een museale kennismaking voor bestuurders’

Tijdens deze informatiesessie voor nieuwe (vrijwillige) bestuurders en nieuwe directeuren van musea maakt u kennis met vele facetten van het museumbedrijf. Wat is de Museumnorm, het Museumregister, de Code Cultural Governance, Code Diversiteit? We spreken over ethiek, vrijwilligersmanagement en de rol van een museumbestuur. Maar ook het museale werk wordt kort toegelicht: hoe ‘werkt’ een museum eigenlijk?

Doelgroep: Bestuursleden en nieuwe directeuren van musea en erfgoedinstellingen

Duur: een dagdeel

Docent(en): Marjan Brouwer

Kosten: € 40,- voor aangeslotenen Erfgoedpartners, € 80,- voor andere belangstellenden

Maximum aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal 20