Cursus erfgoedjuf/meester 2018

K&C en Erfgoedpartners gaan in 2018 samen de cursus erfgoedjuf en –meester aanbieden.

Met de cursus worden erfgoedjuffen en erfgoedmeesters opgeleid, die in staat zijn een brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering krijgen.

Er is plaats voor 10 cursisten. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een Pabo-opleiding met onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master hebben. De kosten voor deelname zijn €150. De cursus wordt deels bij Erfgoedpartners in Groningen, deels bij K&C in Assen en deels op locatie gegeven.

De cursus bestaat uit 10 lessen. Een greep uit de onderwerpen: 1. wat is cultureel erfgoed; 2. wie zorgt ervoor; 3. erfgoed en identiteit; 4. erfgoededucatie: een overzicht (inclusief subsidiestromen); 5. hoe kom ik aan opdrachten; 6. voorbeelden van projecten (de provincie in); 7. koppelen theorie en praktijk, uitmondend in een erfgoededucatieproject. Aan deze cursus werken diverse mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. Data voor de cursus worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Nu al interesse? Aanmelden kan hier.

Wierdenland of terpenland?

Openbare lezing op donderdag 21 december door archeoloog Mans Schepers in Museum Wierdenland in Ezinge.

In deze lezing gaat Schepers, postdoctoraal onderzoeker aan de Groninger Instituut voor Archeologie,  in op de stand van de kennis over het Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied. Onze kennis van deze wierden is goeddeels gebaseerd op een relatief beperkt aantal iconische vindplaatsen uit twee subregio’s: Westergo (met Wijnaldum) en Middag-Humsterland (met natuurlijk Ezinge). We weten door het onderzoek dat er aanzienlijke regionale en chronologische verschillen zijn. Schepers laat deze avond, met botanische data als uitgangspunt, maar ook met aandacht voor andere materiaalgroepen, zien dat er nog wel wat onderzoekslacunes zijn. Daarnaast benoemt hij ook waar we mogelijk recent kansen hebben laten liggen. De implicaties hiervan gaan veel verder dan botanie alleen, maar beïnvloeden ons begrip van het wierdengebied als geheel. Juist ook de vroegere diversiteit in tijd en ruimte is interessant. Dit specialistisch onderzoek is vaak duur, maar zou desondanks afgewogen moeten worden tegen de stand van kennis.

Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De lezing wordt gehouden in Museum Wierdeland. De lezing begint om 20:00 uur met een inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Deze koffie en thee wordt u aangeboden. In de pauze is de koffie en thee voor eigen rekening.

Deze lezing is de derde in een reeks archeologische lezingen die Erfgoedpartners organiseert in het najaar van 2017. Deze avond is gratis toegankelijk.  Aanmelden kan via de aanmeldknop hieronder. Bellen mag ook: (050) 313 00 52.

Locatie: Museum Wierdenland (Van Swinderenweg 10, Ezinge)
Tijd: Donderdag 21 december 2017 van 20:00 – 21:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur
Toegang: Gratis

Afhaallocaties prijs Oktobermaand Kindermaand

Voor een volle stempelkaart van Oktobermaand Kindermaand in Groningen kan een prijs worden opgehaald. U vindt de locaties hier.

Culturele Mobiliteit weer van start!

Basisscholen kunnen hun leerlingen weer inschrijven voor Culturele Mobiliteit. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Meldt uw school dan ook op tijd aan voor deelname. Het vernieuwde programmaboekje voor het huidige schooljaar vindt u onder dit bericht en in het Dossier Educatie. 

Wat is culturele mobiliteit? 

Culturele Mobiliteit helpt scholen om te reizen naar het Groninger Museum en Groningse erfgoedbestemmingen en daar deel te nemen aan een uitdagend programma. Het project ondersteunt scholen bij de organisatie van het bezoek en het vervoer. Een leerkracht kan kiezen uit een bezoek met de Kunstbus of met de Erfgoedbus en reist eenvoudig en betaalbaar naar een instelling in de stad of provincie Groningen.

De onderwijsprogramma’s van Culturele Mobiliteit zijn geschikt voor groep 1 t/m groep 8 van het Primair Onderwijs. U kunt deelnemen aan Culturele Mobiliteit als uw school op minimaal 5 km afstand van de culturele instelling is gevestigd. U reist met een historische bus van Nationaal Bus Museum. Het is mogelijk dat uw busrit met andere scholen wordt gecombineerd.

U kunt uw groep aanmelden voor een bezoek aan één van de deelnemende instellingen bij K&C Groningen, http://www.kcdr.nl/groningen/culturelemobiliteit_groningen/ Deelnemen kan met één of met meerdere groepen. Na ontvangst van uw aanmelding regelt K&C het gekozen museumbezoek en het vervoer naar de locatie met een bus van het Nationaal Bus Museum.

De kosten voor het vervoer bedragen € 1,50 per leerling en begeleider. Hiervoor ontvangt u een factuur van K&C. Daarnaast worden door het museum of de erfgoedinstelling kosten gefactureerd voor het educatief programma tijdens het museumbezoek. De kosten verschillen per instelling en staan bij het betreffende programma vermeld.

Culturele Mobiliteit – Programmaboekjes 2017-2018