Tijdens het platform Archeologie & Publiek wisselen de deelnemers kennis en ervaring uit, en brengen elkaar op de hoogte van de activiteiten van hun organisaties. Ook komen ideeën aan bod voor samenwerkingen om meer of ander publiek bij archeologie te betrekken of er wordt een spreker uitgenodigd over een specifiek onderwerp.

Een van de ideeën uit het platform Archeologie & Publiek resulteerde in 2017 in een lezingenserie. De lezingen werden goed bezocht door een enthousiast en geïnteresseerd publiek. Ook de instellingen waren positief over deze serie. Dat was de aanleiding om ook in het najaar van 2018 en begin 2019 een serie lezingen te houden. Voor dit najaar en in januari 2020 is het opnieuw gelukt archeologielezingen af te spreken.

Alle lezingen zijn gratis toegankelijk na opgave. De inloop is vanaf 19:30 uur en de aanvang om 20:00 uur.

De lezingen vinden plaats op de volgende data en locaties:

VEENDAM
Locatie: Veenkoloniaal Museum

27 november
Jos Schouwenaars, adviseur waterbeheer in moerassige gebieden
Onderwerp: Rumoer om moerassen
Aanmelden

18 december
Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen
Onderwerp: Het kastelenlandschap van het Oversticht
Aanmelden

NUIS

Locatie:  NAD Nuis

12 december
Marcel Niekus, archeoloog, gespecialiseerd op het onderzoek naar de Steentijd
Onderwerp: Neanderthalers in Noord-Nederland
Aanmelden

TEN BOER
Locatie: Kloosterkerk Ten Boer

16 januari 2020
Cuno Geert Koopstra, senior archeoloog, werkzaam bij MUG Ingenieursbureau
Onderwerp: Wonen in de Fivelvallei; een 9e eeuwse huiswierde in Ten Boer onderzocht
Aanmelden

(Foto in slider homepage: Anton Tiktak, Arte del Norte)