Ga terug

Begraven met Beleid

De cursus Begraven met Beleid is een tweedaagse cursus. De eerste dag komen vragen aan bod als: waarom is beleid op begraafplaatsen nodig? Hoe ontwikkel je dit beleid en zorg je voor draagvlak? Wat kun je in een beleidsplan vastleggen? Begraafplaatsen hebben verschillende functies en betekenissen, hoe neem je dit mee in beleid? Maar ook: voor welke activiteit of onderdeel van het beleid zoek je nog financiering? Waar kun je hiervoor aankloppen?

De tweede dag gaan we ’s ochtends in op ruimtelijke eigenschappen van een begraafplaats: hoe bepaal je die? Kunnen deze eigenschappen worden behouden of hersteld? Is de begraafplaats vergelijkbaar qua onderhoud met overig openbaar groen? Vervolgens komen cultuurhistorische aspecten aan bod. Want wat verstaan we eigenlijk onder monumenten en erfgoed? Hoe documenteer je grafmonumenten zodat kennis erover na ruiming/verwijdering behouden blijft? Welke alternatieven zijn er voor ruiming van (delen van) historische begraafplaatsen? ‘S middags bezoeken we twee begraafplaatsen rond Groningen.

Tijdens de cursus is er ruimte om casussen uit de praktijk te bespreken, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij ervaringen en vragen van de deelnemers.

Voor meer informatie en het programma: bekijk de cursusbrochure.

Deze cursus wordt georganiseerd door Noordergraf. Noordergraf is een samenwerkingsverband, dat bestaat uit: Erfgoedpartners | Landschapsbeheer Friesland | Landschapsbeheer Drenthe |Landschapsbeheer Groningen | Rijksuniversiteit Groningen