03| Cursus Noordergraf: Begraven en Beleid

Deze cursus is bestemd voor eigenaren en beheerders van begraafplaatsen, waarbij aspecten aan bod komen die belangrijk zijn voor een goed beleid rondom onderhoud en ontwikkeling van begraafplaatsen en hun inpassing binnen de gemeenschap en de ruimtelijke omgeving. De cursus bestaat uit theoretische inleidingen rondom cultuurhistorie, landschap, juridische aspecten en de rol van begraafplaatsen in de huidige samenleving die een toenemende diversiteit laat zien.

Daarnaast is er ruimte om casussen uit de praktijk te bespreken, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij ervaringen en vragen van de deelnemers. De vier docenten zijn alle dagdelen aanwezig, zodat onderwerpen in samenhang worden besproken.

De cursus wordt afgesloten met een excursie naar enkele begraafplaatsen rond Groningen. Op basis van de aanmelding van de deelnemers wordt een definitieve keuze gemaakt.

Voor meer informatie en het programma: bekijk de cursusbrochure.

Georganiseerd door Noordergraf. Noordergraf wordt gevormd door: Erfgoedpartners | Landschapsbeheer Friesland | Landschapsbeheer Drenthe |Landschapsbeheer Groningen | Rijksuniversiteit Groningen

Doelgroep: Eigenaren en beheerders van begraafplaatsen en overige geïnteresseerden

Kosten: €150,- inclusief lunch / koffie / thee

Datum: 19 en 20 mei 2022

Locatie: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Aanmeldformulier

Aanmelden Cursus Noordergraf
Bijvoorbeeld: Wat wilt u bereiken met de cursus en/of waar loopt u in de praktijk tegen aan?