Ga terug

Erfgoed op Stee

Zorg, erfgoed en amateurkunst met elkaar verbinden

Erfgoed op Stee is een project van Erfgoedpartners dat in april 2018 op proef draait in samenwerking met een tiental erfgoed- en zorginstellingen en met VRIJDAG, het Huis van de Amateurkunst in Groningen. Het project maakt deel uit van het landelijk programma Age Friendly Cultural City & Region, dat in Groningen Een Leven Lang Kunst heet.

Het basisidee van Erfgoed op Stee is dat medewerkers van musea en collectie- beherende instellingen uit stad en provincie Groningen een zorginstelling voor ouderen bezoeken. Zij nemen tien objecten mee uit hun collectie die de bewoners mogen aanraken en vasthouden. Het vasthouden van een voorwerp prikkelt de zintuigen en stimuleert denkprocessen.

Erfgoed op Stee is gelinkt aan Kunst op Stee, het project voor ouderen-cultuurparticipatie van VRIJDAG. Tijdens de actiemaand in april 2018 koppelt VRIJDAG aan Erfgoed op Stee een bijpassende kunstzinnige activiteit. Door erfgoed en amateurkunst met elkaar te verbinden, bieden beide steuninstellingen de zorgsector een interessante activiteit op het gebied van cultuurparticipatie aan.

Vanuit de Master Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool Groningen is gestart met het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek dat zich gaat richten op de impact van cultuurparticipatie op de positieve gezondheid van ouderen in langdurige zorg.

Heeft u als zorg- of erfgoedinstelling interesse in dit project? Neem dan contact op met Erfgoedpartners: info@erfgoedpartners.nl of (050) 313 00 52.