Digitalisering is een steeds belangrijker middel om erfgoed onder de aandacht te brengen en te delen met publiek, onderzoekers en collega’s. Erfgoedpartners is in de provincie Groningen voor culturele instellingen de steuninstelling op dit gebied. Instellingen met vragen over digitalisering van collecties, ontsluiting richting publiek, het verankeren van digitalisering in het beleid en financieringsmogelijkheden kunnen bij ons terecht.

Nationale Strategie Digitalisering

Erfgoedpartners onderschrijft de nationale strategie, zoals opgesteld door het Netwerk Digitaal Erfgoed. De uitgangs- en speerpunten van ons digitaliseringsbeleid kunt u hier lezen.

Hulp bij digitalisering

Hieronder vindt u een aantal praktische hulpmiddelen die uw instelling op weg kunnen helpen bij het digitaliseren van de collectie. Een uitgebreid overzicht van alle beschikbare hulpmiddelen of informatie vindt u op erfgoedkit.nl. Deze website is met name bedoeld voor professionals en digitaal gevorderden. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen via info@erfgoedpartners.nl.

Algemeen

Digitaal Spoorboekje

Digitaal erfgoed heeft een aantal zeer interessante voordelen. Het is de ideale manier om uw collectie duurzaam te bewaren en te beheren, om nieuwe doelgroepen te bereiken en ook dé manier om uw collectie in samenhang met andere collecties te presenteren. Maar hoe doet u dit? Wat heeft u nodig? En wat wilt u uiteindelijk bereiken? Het Spoorboekje helpt u op weg en zet u op het juiste spoor.

De zelfscan

Wilt u als erfgoedinstelling zelf nagaan hoe het gesteld is met uw digitale collectie? Doe dan de Zelfscan Digitaal Erfgoed, ontwikkeld vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed. In 25 vragen krijgt u een goed beeld.

Juridische zaken

Beslismodel voor auteursrechten

Veel erfgoedinstellingen hebben een eigen methode om de rechten van digitaal materiaal uit te zoeken. Om dat werk te vergemakkelijken, is er nu het Beslismodel Auteursrechten dat als bètaversie te vinden is via regeljerechten.nl.

AVG

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywetgeving geldt ook voor verenigingen en stichtingen. Zij moeten aan verscherpte eisen voldoen. Speciaal voor musea en andere erfgoedinstellingen ontwikkelde Erfgoedpartners een toegankelijk stappenplan voor toepassing van de AVG. Ook de handleiding van het Erfgoedhuis Zuid-Holland is toegesneden op erfgoedinstelllingen en biedt een praktisch handvat.

Digitaliseren van de collectie

Keuzehulp collectieregistratiesysteem

In een collectieregistratiesysteem legt u uw erfgoedcollectie vast en zorgt u ervoor dat deze vindbaar en digitaal toegankelijk is voor het publiek. Hoe maakt u als erfgoedinstelling de juiste keuze voor zo’n registratiesysteem? Om instellingen hierbij te ondersteunen, ontwikkelden de digitaal-erfgoed-coaches van het Netwerk Digitaal Erfgoed de ‘Keuzehulp collectieregistratiesysteem’.

Zichtbaar maken van collectie

Handleiding ‘maak je erfgoedsite gebruiksvriendelijk’

Wilt u als organisatie digitaal erfgoed nog gebruiksvriendelijker op uw website presenteren? Lees dan deze handleiding, vol met adviezen die zijn gebaseerd op gebruikersonderzoek. De aanbevelingen richten zich op historische verenigingen, musea en andere kleine erfgoedinstellingen. Handleiding ‘Maak je erfgoedsite gebruiksvriendelijk’

Aantrekkelijk digitaal aanbod voor het onderwijs

Er is een stappenplan ontwikkeld om culturele instellingen te helpen bij hun kennis en erfgoedcollecties nog beter te laten aansluiten bij de behoeftes van het onderwijs. Dit stappenplan helpt invulling te geven aan de educatieve doelstellingen van hun organisatie. Het biedt overzicht aan onderwerpen waar culturele instellingen rekening mee moeten houden, wanneer zij educatief erfgoedmateriaal op een digitale manier willen aanbieden aan scholen.

De kracht van Linked Data

Tot slot nog een praktijkvoorbeeld van het gebruik van Linked Data. De cultuur-historische Vereniging ‘Oud Lisse’ legt uit wat zij met Linked Data heeft bereikt. En waarom het belangrijk is dat zo veel mogelijk digitaal erfgoed als Linked Data beschikbaar komt.

(Foto header: Apple Macintosh computer uit de collectie van het GRID, fotografie door Anton Tiktak, Arte del Norte)