Noordergraf
Noordergraf is een samenwerkingsverband van steuninstellingen voor erfgoed en landschap in de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen hebben zij een benadering ontwikkeld voor het omgaan met kerkhoven en begraafplaatsen in de drie noordelijke provincies. Noordergraf wil beheer stimuleren dat oog heeft voor de erfgoedwaarden van deze terreinen en dat rekening houdt met de belangen en inzichten van álle betrokkenen: eigenaars, beheerders, bezoekers en omwonenden. Wij willen graag hun kennis, kunde en engagement vergroten. Zo hopen wij bij te dragen aan de verduurzaming van de grafcultuur in Noord-Nederland. Meer weten over het samenwerkingsverband? Lees de brochure: Wat is Noordergraf?

Cursussen
Noordergraf deelt haar kennis graag met anderen. Zo kunt u bij ons terecht voor een cursus behoud en beheer op begraafplaatsen en kerkhoven voor vrijwilligers. Ook bieden wij jaarlijks de cursus ‘Begraven met Beleid’ aan. Voor meer info: bekijk de cursusbrochure.

Handleiding voor onderzoek en duiding van begraafplaatsen
Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben in opdracht van Noordergraf een handleiding geschreven voor onderzoek en duiding van begraafplaatsen. Zowel professionele als amateuronderzoekers kunnen hiermee begraafplaatsen onderzoeken en op hun betekenis en waarde beoordelen. Op basis hiervan kunnen goed beargumenteerde keuzes worden gemaakt bij het bepalen van beleid, beheer, onderhoud, restauratie en het gebruik van de begraafplaatsen. Deze handleiding kunt u hier downloaden.

Contact
Ben u vrijwilliger of beheerder van een begraafplaats en wilt u overleggen over deelname aan het project Noordergraf? Neem dan contact met ons op via info@erfgoedpartners.nl