Het project Noordergraf heeft als doel het behoud en beheer van kerkhoven en begraafplaatsen te stimuleren en verbeteren.

Er wordt steeds minder begraven, waardoor het beheren van begraafplaatsen duurder wordt. Dit leidt tot vragen over het behoud en beheer van begraafplaatsen. Moet alles worden bewaard en onderhouden? Kun je begraafplaatsen herbestemmen? Hoe kun je begraafplaatsen toeristisch aantrekkelijk maken? Welke keuzes kunnen er het beste gemaakt worden om deze plaatsen wel te behouden, en mensen er meer bij te betrekken?

In dit project werkt Erfgoedpartners samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de steunpunten voor monumentenzorg van Drenthe, Friesland en Groningen.

Ben u vrijwilliger of beheerder van een begraafplaats en wilt u overleggen over deelname aan het project Noordergraf? Neem dan contact met ons op via info@erfgoedpartners.nl