Zorg en erfgoed met elkaar verbinden

In Reizend Erfgoed bezoeken musea oudere bewoners van zorginstellingen die niet meer in staat zijn om zelf naar een museum te gaan. De museummedewerker neemt tien objecten uit de c- en d-collecties van het museum mee en vertelt hierover. Deze voorwerpen mogen aangeraakt en vastgehouden worden waardoor zintuigen en denkprocessen worden gestimuleerd. Dit bleek een bron voor gesprekken tussen de bewoners onderling en met de aanwezige medewerkers van de erfgoedinstelling. De musea laten zo een nieuw publiek kennismaken met objecten uit hun collectie die normaal niet te zien zijn. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer één uur.

Het concept is in april 2018 in de praktijk getoetst en het blijkt dat de wisselwerking tussen erfgoedinstelling en zorginstelling van beiden kanten goed bevalt en in een behoefte voorziet, voortkomend uit actuele bredere denkbeelden over kwaliteit en zorg en het betrekken van nieuwe doelgroepen bij cultuur.

Met dit project willen we het concept Reizend Erfgoed ontwikkelen tot een activiteit die op eigen benen kan staan.

Heeft u als zorg- of erfgoedinstelling interesse in dit project? Neem dan contact op met Erfgoedpartners: info@erfgoedpartners.nl of (050) 313 00 52.