Het idee van Reizend Erfgoed is eenvoudig; medewerkers van een museum of erfgoedinstelling reizen met een aantal voorwerpen uit hun collectie die tegen een stootje kunnen, naar een zorginstelling. Daar bezorgen zij bewoners, die niet in staat zijn een museum te bezoeken, een bijzondere museale ervaring. De erfgoedmedewerkers brengen de collectie samen met de bewoners tot leven.
Reizend Erfgoed voorziet in een wisselwerking tussen de erfgoed- en de zorgsector en speelt zo in op een behoefte die voortkomt uit actuele, bredere denkbeelden over kwaliteit en zorg en het betrekken van nieuwe doelgroepen bij cultuur. Reizend Erfgoed is een initiatief van Erfgoedpartners en kwam tot stand in samenwerking met een tiental erfgoed- en zorginstellingen.

Hoe gaat Reizend Erfgoed in zijn werk?

Doelgroep Reizend Erfgoed
De Reizend Erfgoedbijeenkomsten vereisen geen culturele voorkennis van de deelnemers. Reizend Erfgoed richt zich op ouderen met een fysieke beperking. De vrijwilligers uit de erfgoedsector die de bijeenkomsten leiden zijn vaardig op het terrein van erfgoed en kennisoverdracht maar het is goed om te weten dat zij niet zijn opgeleid als zorgprofessional. Dit betekent dat Reizend Erfgoed niet geschikt is voor ouderen met (ver)gevorderde dementie. Uiteraard is er een schemergebied in cognitieve mogelijkheden en kunnen vergeetachtigheid of een korte concentratiespanne gezien worden als onderdeel van het ouder worden.

Hulpmiddelen voor erfgoed- en zorginstellingen:

U bent een Erfgoedinstelling en wilt meedoen aan Reizend Erfgoed
Bent u een museum of erfgoedinstelling in de provincie Groningen en wilt u meedoen aan Reizend Erfgoed? Meld u zich dan met uw aanbod aan via onderstaande knop.

 

 

Voor meer inzicht in hoe Reizend Erfgoed werkt, kunt u:

  • de draaiboek Reizend Erfgoed voor erfgoed- en zorginstellingen doorlezen;
  • over enkele weken het aanbod bekijken dat op de nieuwe website (wordt ontwikkeld);
  • contact opnemen met Erfgoedpartners.

U bent een zorginstelling en u wilt een Reizend Erfgoed bijeenkomst boeken

Wilt u namens uw zorginstelling een Reizend Erfgoed bijeenkomst boeken, dan kan dat op de volgende wijze:

  • Bekijk over enkele weken ter oriëntatie het aanbod van de erfgoedinstellingen op de webpagina;
  • Neem contact op met Erfgoedpartners.
  • Gebruik de voorbeeldflyer om een eigen flyer te maken ter aankondiging van het bezoek.

De erfgoedinstelling neemt na de aanmelding contact me u op om een eerste afspraak te maken. Lees voor meer informatie en tips het draaiboek Reizend Erfgoed.

Kosten deelname
Per deelnemer geldt een vergoeding van 2,50 euro. Wij adviseren de deelnemersgroep te beperken tot 15 tot 20 deelnemers. Van de deelnemersvergoeding is de helft bestemd voor de geboekte erfgoedinstelling. De andere helft is bestemd voor Erfgoedpartners als bijdrage aan het onderhoud en redactie van de webpagina, beantwoording van vragen en communicatie over Reizend Erfgoed.
Tevens kunnen de erfgoedmedewerkers u om een reiskostenvergoeding vragen op basis van één auto en 0,19 cent per kilometer.