Om musea de mogelijkheid te geven om goede digitale afbeeldingen te maken, is het project collecties online ontwikkeld, ook wel digitaal museum genoemd. Voor musea wordt het steeds belangrijker om zichzelf en de collectie digitaal goed te presenteren. Met goed beeldmateriaal kunnen musea zichtbaar worden in het publieke domein waarbij ze tegemoet komen aan de behoefte van een steeds meer digitaal en visueel ingesteld publiek. Op de gemeenschappelijke website worden alle gedigitaliseerde objecten zichtbaar. Van alle objecten zijn foto’s of filmpjes gemaakt en publieksgerichte teksten geschreven. Dit materiaal wordt gepresenteerd op een gemeenschappelijke website van alle musea. Al het foto- en filmmateriaal is rechtenvrij en kan door iedereen worden gebruikt.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Mondriaanfonds en het Themafonds Digitalisering Collectie Groningen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds is gevuld met bijdragen van de Provincie Groningen, het Scholten Kammingafonds, de Stichting Beringer Hazewinkel en de vier Groningse lokale Rabobanken.

Musip

Dankzij het Museum Inventarisatie Project (Musip) hebben musea, collega-musea, overheden en fondsen een overzicht van de beheerde deelcollecties. Binnen Musip zijn in 2002-2005 alle deelcollecties in Groningse instellingen in kaart gebracht. In 2006 werden de verzamelde gegevens geïnventariseerd: een database van 569 deelcollecties van 58 collectiebeherende instellingen. In 2015 is begonnen met de actualisatie van de gegevens uit 2006. De geactualiseerde gegevens worden zichtbaar binnen het Digitaal Museum.