Omslagfoto: Storyworld door Marleen Annema

Meerjarig Innovatieprogramma voor Musea 2022-2024

Praktische Ondersteuning op de Werkvloer

AchtergrondFotograaf Hans Wijninga maakt foto's bij Museum Nienoord.

Het ‘Meerjarenprogramma Innovatie Musea 2022-2024’ in Groningen is een samenwerking tussen 19 geregistreerde musea, Erfgoedpartners en de provincie Groningen. Het hoofddoel is de verdere professionalisering van musea en het bevorderen van samenwerking, met een specifieke focus op het gebied van collectiedigitalisering.

Voucher individueel

In 2022 konden individuele musea een voucher aanvragen van maximaal €5.000 om vrijelijk in te zetten binnen het thema van collectiedigitalisering.

Gemeenschappelijk programma

Tijdens gesprekken met de deelnemende musea zijn enkele gemeenschappelijke wensen naar voren gekomen. Hieronder vallen het ontwikkelen van een collectieportal, het verbeteren van de kwaliteit van collectieregistratie en het verhogen van de digitaliseringsgraad door professionele fotografen en bureaus in te schakelen voor hoogwaardige afbeeldingen van collectiestukken.

Eerste Jaar

In het eerste jaar hebben de inspanningen zich gericht op de volgende drie belangrijke gebieden:

  • Kwaliteit van de Collectieregistratie
  • Fotografie van de Collectie
  • Scannen van de Collectie

Tweede jaar: het vervolg

Het tweede jaar begint tegelijk met het afronden van het eerste jaar. Musea kunnen opnieuw vouchers aanvragen van maximaal €5.000. Het programma blijft gericht op collectiedigitalisering.

Gemeenschappelijk programma jaar twee

Ontwikkeling van een online museumcollectieportal in Groningen.

Collectie Nederland en de bijbehorende zoekmachine werken goed maar zien er vrij zakelijk uit en ogen voor het grotere publiek niet heel vriendelijk. Daarom willen we een ‘Groninger presentatielaag’ of ‘Groninger schil’ ontwikkelen. Dat sluit ook goed aan bij de wens van de musea om als musea uit de provincie Groningen ook provinciaal beter zichtbaar te zijn.  Op deze site komt dan een collectieportalgedeelte waar je door de collecties van alle deelnemende musea kunt struinen.

Er wordt onderzocht hoe bestaande applicaties en platforms kunnen worden gebruikt, zoals de Axiell Collections applicatie en CollectieGroningen.nl. Ook wordt gekeken naar het gebruik van Linked Open Data om collecties breder beschikbaar te maken. Het project wil de zichtbaarheid van Groningse musea vergroten en werkt samen met musea om Linked Open Data te verkennen en te implementeren.

Programmacoördinator

Programma coördinator Boris Brink

Programma coördinator Boris Brink

Boris Brink

boris@innovatiemusea.nl

Aanvraagformulier Voucher Innovatie Musea

Criteria voucher jaar 2 Innovatie Musea

De voucher heeft een maximale waarde van 5.000 euro en is ontworpen om de digitale toegankelijkheid van de museumcollectie te stimuleren. Musea kunnen de voucher gebruiken om extra personeel in te huren dat specifieke uitdagingen in de organisatie kan aanpakken.

De voucher kan uitsluitend worden ingezet voor het inhuren van personeel voor specifieke taken. Het doel van de voucher is het bevorderen van de digitalisering van de collectie.

max. 5000 euro per museum
Controleer uw bankrekeningnummer goed voor inzending!