Omslagfoto: Storyworld door Marleen Annema

Meerjarenprogramma innovatie museumsector 2022-2024

Handen op de werkvloer

Foto bijeenkomst 11 november Fraeylemaborg Slochteren

Bijeenkomst 11 november Fraeylemaborg Slochteren. Foto: Sanne Gras

Aanleiding

Tijdens de voorbereidingen op de cultuurnotaperiode 2021-2024 constateerde de Provincie dat het veel musea ontbrak aan voldoende handen op de werkvloer om de belangrijkste ambities te realiseren. In de uitvoeringsnota ‘Wij zijn cultuur’ maakte de provincie Groningen ruimte voor een ondersteuningsprogramma. In 2021 werd het programma door de deelnemende musea samen met een kwartiermaker verder uitgewerkt.

Doelen

Doelen van het programma zijn:

  • Verdere professionalisering van de musea
  • Bevordering van onderlinge samenwerking

Doelgroep

Het programma is bestemd voor musea in Groningen die geregistreerd museum zijn en/of opgenomen zijn in de provinciale cultuurnota. Dit zijn 19 musea. Opgedane kennis wordt gedeeld met alle Groninger musea.

Thema’s

Tussen 2022 en 2024 staan twee thema’s centraal: collectiebeheer en digitalisering.

Kennisgroep

Voor zowel digitalisering als collectiebeheer vormt de programmacoördinator (zie hieronder) een kennisgroep. Deze bestaat uit de deelnemende musea en experts op dat thema. Beide kennisgroepen ontwikkelen een collectief plan en beginnen halverwege 2022 met de uitvoering daarvan.

Vouchers

De 19 musea kunnen naast de deelname aan een collectief programma ook jaarlijks een individuele voucher aanvragen. De voucher is bedoeld voor het inhuren van extra handen op de werkvloer van het eigen museum, zodat musea specifieke knelpunten in hun organisatie op maat kunnen oppakken. Musea kunnen de voucher inzetten voor alle werkzaamheden die vallen binnen de thema’s collectiebeheer en digitalisering.

De volledige tekst van het meerjarenprogramma innovatie musea vindt u hier.

Uitreiking voucher door gedeputeerde (foto: Alex Wiersma)

Samenwerkingspartners

Programmacoördinator

Programma coördinator Boris Brink

Programma coördinator Boris Brink

Boris Brink

boris@innovatiemusea.nl