Groningen kent nu nog 16 borgen. Ooit waren er zo’n 200. Borgen zijn in de Middeleeuwen begonnen als steenhuis, ze zijn eigendom geweest van families die behoorden tot de Ommelander adel. Aan de borgen waren heerlijke rechten verbonden als wetgeving, rechtspraak en bestuur met eventuele daaraan gekoppelde inkomsten. Onder borgen worden in de volksmond de ‘kastelen’ of buitenhuizen van de provincie Groningen verstaan. De meeste dorpen in de Ommelanden hadden één, sommige zelfs twee of meer borgen. Het woord borg is afgeleid van het werkwoord ‘borgen’. Een borg is oorspronkelijk een omheining waarbinnen men personen en hun bezittingen in veiligheid kan brengen, dus kan bergen.

De site groningerborgen.nl brengt de Groninger borgen en de borgtuinen gezamenlijk onder de aandacht van cultuur- en tuinliefhebbers. De borgensite is gekoppeld aan Collectie Groningen.

Brochure Groninger borgen en tuinen

In de brochure Groninger borgen en tuinen wordt kort het ontstaan van de borgen geschetst, en van vijftien borgen een beschrijving van het huis en de tuin. De brochure kent naast een Nederlandse vertaling ook een Duitse en een Engelse versie.