De site groningerborgen.nl brengt de Groninger borgen en de borgtuinen gezamenlijk onder de aandacht van cultuur- en tuinliefhebbers. De borgensite is gekoppeld aan Collectie Groningen.

Brochure Groninger borgen en tuinen

In de brochure Groninger borgen en tuinen wordt kort het ontstaan van de borgen geschetst, en van vijftien borgen een beschrijving van het huis en de tuin. De brochure kent naast een Nederlandse vertaling ook een Duitse en een Engelse versie.