Digitalisering is de laatste jaren voor de erfgoedwereld een steeds belangrijker middel geworden om het erfgoed onder de aandacht te brengen. Erfgoedpartners is in de provincie Groningen voor culturele instellingen de steuninstelling op dit gebied. Voor vragen over digitalisering van collecties, ontsluiting richting publiek, het verankeren van digitalisering in het beleid en financieringsmogelijkheden kunnen instellingen bij ons terecht.

Op deze pagina kunt u onze uitgangs- en speerpunten vinden.

Uitgangspunten van digitaliseren in Groningen:

 • Zoveel mogelijk digitaliseren aan de bron; dat betekent dat musea, archieven en historische verenigingen zelf digitaliseren op een manier waarbij informatie met anderen kan worden gedeeld (volgens principes van open standaarden en open data)
 • Begeleiding is gericht op goede digitalisering op locatie, het bevorderen van goede software en deskundigheidsbevordering
 • We werken volgens het principe één keer invoeren, maximaal delen

Uitgangspunten coaching:

 • Werken vanuit de vraag van de organisaties vanuit landelijk afgesproken standaarden
 • Maximale onderlinge uitwisseling via het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en overleg met digitaal erfgoed coaches uit de andere provincies
 • Werken op maat waar dat moet, een gemeenschappelijke aanpak of cursus waar dat kan
 • Altijd vanuit de optiek dat niet alleen kennis overgebracht moet worden, maar dat er ook aandacht is voor de implementatie binnen de organisatie

Gemeenschappelijke digitale basis:

 • De Verhalen van Groningen: de glossy van Groningen gebaseerd op actuele thema’s
 • Collectie Groningen: de catalogus van Groningen met publieksvriendelijke verhalen en afbeeldingen. Er is een verbinding tussen De Verhalen van Groningen en Collectie Groningen
 • De website Collectie Groningen is niet alleen bedoeld als website voor publiek, maar ook als opslag van afbeeldingen en informatie waar iedereen en alle systemen gratis gebruik van kunnen maken
 • – Collectie Groningen voedt de Verhalen van Groningen, de website van de Groninger Borgen en de website van de Groninger Molens. De orgels worden op termijn ook toegevoegd

Speerpunten voor de komende jaren:

 • Begeleiden van musea bij het ontsluiten van collecties (voortgang van reeds ingezette processen)
 • Digitaliseren van orgels, zowel instrument als muziek, gekoppeld aan Collectie Groningen
 • Digitaliseren van molens, zowel voor publiek als voor beheerders van molens. Ook hier geldt een koppeling met Collectie Groningen
 • Educatief materiaal wordt digitaal ontsloten voor docenten

Rapportage nulmeting digitalisering erfgoedcollecties provincie Groningen
Als Digitaal steunpunt hebben wij halverwege 2020 een nulmeting gedaan naar de mate van digitalisering van collecties in Groningen. Zo wilden we inzicht krijgen in welke gedigitaliseerde collecties op dit moment in Groningen beschikbaar zijn en volgens welke standaarden wordt gewerkt.
De nulmeting maakte het ons ook mogelijk om wensen en hulpvragen over digitalisering in kaart te brengen en te inventariseren welke musea de ambitie hebben om een digitaliseringsbeleid te ontwikkelen.
Bekijk de rapportage van de nulmeting hier.

Staat van digitalisering in Groningse musea: een indruk
In deze rapportage hebben wij de gegevens gecombineerd van de bovenstaande nulmeting naar digitalisering van musea in Groningen (2020) en een bredere analyse waarbij wij ook nog andere kennisbronnen betrokken die we in huis hadden. We gebruiken de rapportage bij het ontwikkelen van een plan van aanpak digitalisering met vervolgstappen voor scholing en projecten die aansluiten op de erfgoedpraktijk in de provincie Groningen. Bekijk de rapportage hier.

(Foto header: Apple Macintosh computer uit de collectie van het GRID, fotografie door Anton Tiktak, Arte del Norte)