Voor het onderhoud en behoud van molens is het belangrijk dat ze kunnen draaien. In een goede molenbiotoop heeft de molen voldoende windvang en hebben poldermolens toegang tot water. Doel van het molenbiotoopproject is het herstellen van de molenbiotoop in samenwerking met de bewoners rondom de molen en de gemeente.

Voor dit project werkt Erfgoedpartners samen met Landschapsbeheer Groningen, de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen, en de gemeenten Slochteren en Menterwolde. Landschapsbeheer Groningen is projectleider en Erfgoedpartners is initiatiefnemer en partner. Het project molenbiotoop wordt mede gefinancierd door de Provincie Groningen, het JB Scholtenfonds en de gemeente Slochteren.

Erfgoedpartners houdt ook bezoekcijfers van Groninger molens bij. U kunt deze hier vinden.

Vakinformatie molens
Voor vakinformatie over molens kunt u via home kiezen voor het dossier ‘molens’. Informatie over het Groninger Molenweekend is hier ook te vinden. Daarnaast beheert Erfgoedpartners ook de website Groninger Molens, waar onder andere een groot deel van het Groninger molenarchief te raadplegen is. Op het moment is deze site in onderhoud. Binnenkort komt alles weer online.

Moleneigenaren provincie Groningen
In het onderstaande document vindt u per molen in de provincie Groningen de moleneigenaar of moleneigenaren.

Moleneigenaren 2019

Tweedehands boeken: Lijst April 2019