Voor het onderhoud en behoud van molens is het belangrijk dat ze kunnen draaien. In een goede molenbiotoop heeft de molen voldoende windvang en hebben poldermolens toegang tot water. Doel van het molenbiotoopproject is het herstellen van de molenbiotoop in samenwerking met de bewoners rondom de molen en de gemeente.

Voor dit project werkt Erfgoedpartners samen met Landschapsbeheer Groningen. Landschapsbeheer Groningen is penvoerder en Erfgoedpartners vertegenwoordigt de deelnemende molens. Erfgoedpartners beschikt over de expertise van biotoopwachter Joep Gründemann.

 

 

 

 

 

 

Erfgoedpartners houdt ook bezoekcijfers van Groninger molens bij. U kunt deze hier vinden.

Vakinformatie molens Voor vakinformatie over molens kunt u via home kiezen voor het dossier ‘molens’. Informatie over het Groninger Molenweekend is hier ook te vinden. Daarnaast beheert Erfgoedpartners ook de website Groninger Molens, waar onder andere een groot deel van het Groninger molenarchief te raadplegen is.

Moleneigenaren provincie Groningen
In het onderstaande document vindt u per molen in de provincie Groningen de moleneigenaar of moleneigenaren.

Moleneigenaren 2020

Tweedehands boeken: Lijst maart 2020