Ga terug

Nieuwe privacywet (AVG): informatiebijeenkomst en stappenplan

Nieuwe privacywet (AVG): informatiesessie en stappenplan op 25 juni a.s. voor musea en andere erfgoed- en culturele organisaties
Op maandag 25 juni aanstaande wordt bij Erfgoedpartners van 9:00 tot 11:45 uur een informatieochtend gehouden over de nieuwe privacywet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe u deze in de praktijk kunt brengen in uw museum, erfgoedorganisatie of andere culturele instelling.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. De wet is van toepassing op alle organisaties, ook op stichtingen en verenigingen.  De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de nieuwe situatie hebben organisaties een grotere verplichting om verantwoording af te leggen over de persoonsgegevens die zij verwerken en hoe zij de veiligheid daarvan waarborgen. Denk bij persoonsgegevens bijvoorbeeld aan gegevens van bezoekers, vrienden, medewerkers of het mailingbestand van uw nieuwsbrief.

Opzet
Heeft u zich nog niet kunnen verdiepen in de wet of heeft u nog vragen over de toepassing? Jurist en AVG-specialist Peter Millenaar vertelt u deze ochtend waar het in de kern van de AVG om draait en bespreekt een praktisch stappenplan met u waarmee u na de sessie zelf aan de slag kunt om uw organisatie waar nodig aan te passen aan de nieuwe wet.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het formulier hier. Aan het bijwonen van deze informatiesessie zijn geen kosten verbonden.

Datum: 25 juni – 9:00 / 11:45 uur

Locatie: Erfgoedpartners