Ga terug

De collectie moet zoveel mogelijk gebruikt worden!

Interview met Sieger Vreeling, projectleider digitalisering bij het Universiteitsmuseum Groningen. Hij moet ervoor zorgen dat de hele collectie van het Universiteitsmuseum in de toekomst op de beeldbank van de Universiteitsbibliotheek te raadplegen is. – Door Marjan Brouwer.

Beeld: Sieger Vreeling

Een gewetensvraag: hoe ziet je collectieregistratie eruit?
‘Onze collectie bestaat uit circa 100.000 objecten. Voor een deel zijn die objecten keurig beschreven in ons collectieregistratiesysteem, maar bepaalde deelcollecties hebben ook achterstanden. Om de uniformiteit in die registratie te bewaken, heb ik per veld een protocol geschreven. Speciale aandacht besteden we aan het titelveld, omdat dat bij online ontsluiting zo prominent in beeld is, dus dat moet goede informatie geven.’

Bij collectieregistratie wordt het gebruik van ‘standaarden’ aanbevolen (termen uit een standaard trefwoordlijst). Welke standaarden gebruiken jullie?
‘De Art & Architecture Thesaurus is een klassieke thesaurus die bij ons wel redelijk van toepassing is, maar we doen ook mee aan het project ‘Inventief!’ van de gezamenlijke Academische Collecties in Nederland, om te onderzoeken of een thesaurus voor wetenschappelijke collecties een meerwaarde heeft. Verder gaan we heel strikt de invulprotocollen per veld hanteren. Hoe meer we standaardiseren, hoe beter alle objecten terug te vinden zijn, niet alleen voor onze medewerkers intern, maar ook voor online toepassingen.’

Wat is je doel met de collectieregistratie?
‘Bij alles wat we doen denk ik allereerst aan de online zichtbaarheid. Hoe kunnen we die vergroten en welke handelingen tijdens de collectieregistratie vergroten de mogelijkheden voor online zichtbaarheid? Dan kom je toch weer uit bij het gebruik van de juiste standaarden. En ik wil niet alleen maar topstukken zichtbaar maken! We zijn de laatste tijd bezig met een collectie die niet helemaal op orde is, juist objecten die in het verleden als onooglijk of minder belangrijk werden beschouwd, kunnen schatten herbergen waar wij nu nog geen weet van hebben.’

Voor wie wil je de collectie ontsluiten?
Ik wil veel meer onderzoekers kunnen faciliteren.  Daar hebben we zelf ook weer wat aan, want de informatie vloeit vrijwel altijd naar ons terug. Als de collecties beter vindbaar zijn wordt het ook gemakkelijker voor collega-musea om bruiklenen te vragen. Maar ik zou ook graag willen dat onze objecten nog veel meer bij colleges gebruikt worden, of op scholen. Ik wil kortom onze collecties integraal ontsluiten voor heel veel ogen. Dat voorkomt ook canonvorming: we hebben topstukken, maar ook objecten die anders vergeten worden.’

Meer weten over het gebruik van standaarden in de collectieregistratie? Wat levert het gebruik van thesauri op en welke zijn voor jouw collectie geschikt? Overweeg dan de workshop digitalisering: Thesauri.