Molenbiotoop

Voor het onderhoud en behoud van molens is het belangrijk dat ze kunnen draaien. In een goede molenbiotoop heeft de molen voldoende windvang en hebben poldermolens toegang tot water. Doel van het molenbiotoopproject is het herstellen van de molenbiotoop in samenwerking met de bewoners rondom de molen en de gemeente.

Voor dit project werkt Erfgoedpartners samen met Landschapsbeheer Groningen, de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen, en de gemeente Midden-Groningen. Landschapsbeheer Groningen is projectleider en Erfgoedpartners is initiatiefnemer en partner. Het project molenbiotoop wordt mede gefinancierd door de Provincie Groningen, het JB Scholtenfonds en de gemeente Midden-Groningen.

Wedderbergen Weddermarke. Foto: Jelte Oosterhuis

Een nieuwe omgevingswet

Op 1 januari 2024 heeft de Rijksoverheid de nieuwe Omgevingswet in werking laten treden. Deze wet vervangt tal van oudere wetten die betrekking hadden op ruimtelijke ordening en onze fysieke leefomgeving. Doel van de nieuwe wet is onder andere een sterke vereenvoudiging van de regels en meer ruimte voor initiatief van direct betrokkenen.www.raadvanstate.nl/omgevingswet/

Belangrijk onderdeel van de fysieke leefomgeving is het cultureel erfgoed, zoals de molens. Dit betekent dat de wet veranderingen teweeg brengt in de organisatie van het molenbehoud, met name waar het om contacten met de diverse overheidsinstanties gaat. Het is dus van belang dat moleneigenaren zich voorbereiden op de nieuwe situatie en de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt.

De Hollandsche Molen houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten en geeft op zijn website uitvoerige informatie over de gevolgen die de nieuwe wet voor het molenbehoud kan hebben. Deze informatie wordt steeds geactualiseerd. Advies aan de moleneigenaren is om deze informatie tot zich te nemen en te bekijken of maatregelen noodzakelijk zijn.