Voor het onderhoud en behoud van molens is het belangrijk dat ze kunnen draaien. In een goede molenbiotoop heeft de molen voldoende windvang en hebben poldermolens toegang tot water. Doel van het molenbiotoopproject is het herstellen van de molenbiotoop in samenwerking met de bewoners rondom de molen en de gemeente.

Voor dit project werkt Erfgoedpartners samen met Landschapsbeheer Groningen, de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen, en de gemeente Midden-Groningen. Landschapsbeheer Groningen is projectleider en Erfgoedpartners is initiatiefnemer en partner. Het project molenbiotoop wordt mede gefinancierd door de Provincie Groningen, het JB Scholtenfonds en de gemeente Midden-Groningen.