Het molenarchief wil de beschikbare informatie over Groninger molens bewaren en zoveel mogelijk voor belangstellenden ontsluiten, onder andere via de website www.groningermolens.nl. De gegevens uit het archief kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij restauratie of onderhoud van molens. Een steeds groter deel van de foto’s, aantekeningen en documenten uit het archief is toegankelijk via de website. Op groningermolens.nl vindt u ook algemene informatie per molen.

Het grootste deel van het molenarchief ligt bij de Groninger Archieven, een kleiner deel in ons kantoor in het Berlagehuis te Usquert. Bezoekers kunnen het archief raadplegen, maar kunnen ons ook telefonisch of per mail benaderen.