Er zijn in Groningen veel verschillende organisaties die een of meerdere molens bezitten: molenstichtingen, gemeenten, een waterschap en anderen. Het overleg moleneigenaren is een platform voor al deze organisaties. Wat is de visie van elke afzonderlijke organisatie en waar kan er samengewerkt worden? Voor het overleg worden de bestuurlijk verantwoordelijke personen van alle Groninger organisaties met molens in eigendom uitgenodigd.