Om onderhoud restauratie en eventuele herbestemming van molens goed te laten verlopen, is kennis van de molens van groot belang. Doel van het project ‘Ken je eigen molen’ is dat moleneigenaren over gedegen, bouwhistorische kennis van hun molens beschikken, die ze tijdens gesprekken met bijvoorbeeld een restauratiearchitect of molenbouwer in kunnen zetten.

Voor dit project is eerst een pilot uitgevoerd. Tijdens de pilot hebben moleneigenaren de basis gelegd voor bouwhistorisch onderzoek, waarbij deskundigen vervolgens een waardestelling konden maken of een bouwhistorisch onderzoek konden uitvoeren. Voor de uitvoering werd voor een beperkt aantal molens van verschillende types en met verschillende eigenaren gekozen. In de pilot is onderzocht of deze opzet werkbaar is, welke digitale structuur er nodig is om het proces te faciliteren, en of de werkwijze een meerwaarde oplevert voor de eigenaar.

Dit project wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve voor ondersteuning moleneigenaren. Daarnaast wordt in afstemming met de Vereniging De Hollandsche Molen aanvullende subsidie geworven. Met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed vindt inhoudelijke afstemming plaats.