Data cursus erfgoedjuf/-meester mei 2018 bekend

De data voor de cursus erfgoedjuf/-meester die Erfgoedpartners en K&C dit jaar organiseren zijn bekend. Het theoretische deel van de cursus zal starten op 9 mei 2018 en duren tot en met begin juli. De praktijkopdracht zal uitgevoerd worden na de zomervakantie en de certificaten worden in november uitgereikt. Er is nog plek voor extra deelnemers. Meer informatie vindt u hier.

Planning Cursus Erfgoeddocent publicatie

Groningse musea onverminderd populair in 2017

De musea konden zich ook in 2017 verheugen op veel publieke belangstelling. Vreemd is dat niet, want met (tijdelijke) tentoonstellingen, evenementen
en speciale activiteiten weten de musea het publiek aan zich te binden.

MOW-de Oude Wolden in Bellingwolde noteerde een kleine 1.000 bezoekers meer dan in 2016. De conservator heeft daarvoor enkele verklaringen. Het museum accepteert per 1 juli 2017 de Museumkaart (1 juli 2017). Dat had een merkbaar positief effect. De Artquilt-tentoonstelling ‘Verknipt’ is een succes. Verder is er sprake van een groeiend groepsbezoek en arrangementen en heeft het museum meer aandacht voor gastheer/-vrouwschap.

De Menkemaborg in Uithuizen kan eveneens terugzien op een succesvol jaar. De borg vierde in 2017 het 90-jarig bestaan als museum. Elke maand kwamen er meer bezoekers dan in 2016. Het weer was in het voorjaar en zomer uitstekend om een bezoek aan de borg en de tuin te brengen. Uitschieters waren de ‘Dag van het Kasteel’ op tweede pinksterdag met ruim 700 bezoekers en de beide kerstdagen met ruim 600 bezoekers.

Streekgenoot Het Behouden Blik in Uithuizermeeden deed, samen met het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen, ook goede zaken. Het museum in Uithuizermeeden ontving 959 bezoekers waarvan een deel speciaal voor de expositie Koffie vers(ch) Gebrand!, een coproductie van beide musea, kwam. 3.909 bezoekers bezochten deze tentoonstelling in het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Ook kleinere musea timmeren aan de weg. Zo was 2017 in veel opzichten een succesvol jaar voor het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek. Het museum schrijft zijn groeiend bezoekersaantal toe aan de diverse evenementen die werden georganiseerd. Met name het modelspoorweekend in september en Oktobermaand Kindermaand, met extra openingstijden in de herfstvakantie, ziet het museum als belangrijke groeifactoren. Het Abel Tasman Museum in Lutjegast zat eveneens in de lift en noteerde in 2017 1710 bezoekers.

Museum Nienoord in Leek opende de museumdeuren voor 26.121 bezoekers. Dit aantal kwam ondermeer tot stand door groepsarrangementen en schoolklassen. Voor het Visserijmuseum Zoutkamp was 2017 het vijfde succesvolle jaar op rij. Domies Toen in Pieterburen schrijft de flinke groeispurt toe aan een paar factoren. Zo deed de botanische tuin mee aan het Jaar van de Botanische tuinen, was het onderdeel van de kunstroute ‘Kerstvloed 1717’ en van het wandelevenement ‘Tocht om de Noord’ en profiteerde het van ‘Het grootste museum van Nederland’, waar de Petruskerk in Pieterburen bij betrokken was.

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam is tevreden over de bezoekcijfers. Directeur Hachmer (r)/noemt ondermeer de goede samenwerking met musea in de regio. Zo werkt het museum samen met plaatsgenoot Doe Museum en met de STAR in Stadskanaal. Ook de archeologische avonden en de Oostzeedagen die het Veenkoloniaal Museum in het kader van de vanBeresteynacademie organiseerde, trekken veel bezoekers.

Andere musea die het afgelopen jaar groeiende bezoekcijfers konden laten zien, zijn onder andere de Fraeylemaborg in Slochteren, Klooster Ter Apel en Fredewalda in Tolbert. Ook Museum Wierdenland in Ezinge heeft een goed jaar achter de rug.

Molens en monumenten
Meer en meer molens in Groningen ontvangen publiek. Deels komt dat door erfgoededucatietrajecten van Erfgoedpartners en Oktobermaand Kindermaand. Maar ook de Nationale Molendag in mei en het Groninger Molenweekend in juni weten steeds meer bezoekers te genereren. De molens in 2017 die veel publiek ontvingen waren Hollands Welvaart in Mensingeweer, De Lelie in Eenrum, de Vestingmolen in Bourtange en Molen Eben Haëzer in Enumatil.

Een volledige overzicht van alle cijfers kunt u hier vinden.

Cursus erfgoedjuf/-meester verschoven naar voorjaar 2018

In 2018 wordt de cursus erfgoedjuf/meester voor de derde keer georganiseerd. We zouden deze week van start gaan, maar door een aantal afmeldingen is het deelnemersaantal momenteel te klein. We hebben daarom besloten de cursus te verschuiven naar het voorjaar. De tien theoretische lessen zullen voor de zomervakantie gegeven worden, de praktijkopdracht volgt dan in het najaar. Nog voor het einde van het jaar worden dan de certificaten aan de nieuwe erfgoedjuffen/-meesters uitgereikt en kunnen ze aan de slag met hun toekomstige projecten. Omdat de cursus verschoven is, kan u zich nu alsnog inschrijven voor de cursus in het voorjaar. De data waarop de cursus gegeven wordt zullen spoedig volgen. Mocht u interesse hebben, inschrijven kan via de knop hieronder.

De ontstaansgeschiedenis van Groningen in kaart gebracht

Brochure gepresenteerd op 11 februari 2018 in de kerk van Den Andel

Op zondagmiddag 11 februari 2018 worden de resultaten van het onderzoeksproject Wad een Workshop gepresenteerd in het kerkje van Den Andel. De onderzoeksresultaten zijn in de brochure ‘Zoeken naar een verdwenen landschap’ opgenomen. Het eerste exemplaar van de brochure wordt overhandigd aan Michiel Rooke, provinciaal archeoloog.

Het onderzoek
Twaalf onderzoeks-tochten in de provincie hebben meer duidelijkheid gegeven over de vele veranderingen die het landschap in onze provincie heeft ondergaan onder invloed van de zee en het klimaat. Tijdens de tochten zijn veel bewoners van het gebied mee geweest en waren getuige van het onderzoeksproces en mochten zelfs mee-boren in de aardlagen. De materialen, die zijn opgeboord tijdens deze tochten, zijn door het Isotopen Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen gedateerd. Er is onderzoek gedaan naar het eiland Heffezand, de ondergrond van Rottumerplaat, het gebied bij Pieterburen, de Punt van Reide, bij Noordpolderzijl, het Lauwersmeer, het gebied rond de Eemshaven en het gebied rondom Den Andel. Nog niet gepubliceerde gegevens zijn ook meegenomen in de brochure met kaarten die gepresenteerd zal worden.

Expositie
In de Holm in Den Andel is gelijktijdig een expositie met de vondsten over de ontstaansgeschiedenis van Groningen te zien en waar de kaarten op groot formaat worden getoond. De presentatie wordt verluchtigd door de band de Haip, met liederen over het Waddengebied. Ook wordt de film, die filmmaakster Liefke Knol gemaakt heeft over hoe inwoners van Den Andel onderzoek hebben gedaan tijdens dit project, getoond.

Erfgoedpartners heeft het project Wad een Workshop de afgelopen jaren uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers van de Stichting Verdronken Geschiedenis, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen. Wad een Workshop was financieel mogelijk door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Eemsmond, het Loket Levende Dorpen, Loket Leefbaarheid en De Verhalen van Groningen.

De brochure kost € 7,50 en kan worden besteld bij Erfgoedpartners. Er is veel aanvullend materiaal beschikbaar dat niet in de brochure kon worden opgenomen. U kunt dit materiaal hier vinden.

Foto door Henk Postma