Het platform directeuren is bedoeld voor Groningse musea met een betaalde directeur/coördinator. Er wordt gesproken over onderwerpen die alle professioneel geleide musea aangaan. Dit platform wordt circa twee keer per jaar georganiseerd.