De Monumentenfietstocht gaat dit jaar door en wel op dinsdagmorgen 8 september en woensdagmorgen 9 september 2020.

Doelgroep
Het project De Monumentenfietstocht is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8. Het thema van de fietstocht sluit aan bij het thema van de Open Monumentendag:“Lerend Monument”. Dit thema wordt  jaarlijks bepaald door de landelijke Stichting Open Monumentendag.

Inhoud
Leerlingen bewust maken van de  ‘schatten’ in hun eigen omgeving. Al fietsend maken ze kennis met hun omgeving. Deze fietstocht is de bekroning van het hele traject erfgoedschatten van Slochteren.

 Activiteiten in de school
Het is de bedoeling dat de leerlingen de dagen na de fietstocht op school een opdracht maken, bijvoorbeeld  het maken van een poster of het maken van een plattegrond. De opdracht heeft te maken met het thema. De opdrachten worden door de werkgroep opgehaald en door een jury beoordeeld. Voor het jureren wordt de burgemeester gevraagd of de wethouder cultuur met de ambtenaar cultuur en een lid van de werkgroep.

De winnende groep wordt op het gemeentehuis ontvangen en krijgt een prijs uitgereikt. (In 2013 was dit een dagdeel ‘kunstenaar in de klas’.) Voor de nummers twee en drie is er taart op school.

Overige activiteiten
De leerlingen gaan met hun ouders nogmaals naar de bezochte locaties.

Erfgoededucatie
De leerlingen ontdekken dat objecten in hun eigen omgeving er vaak al heel lang staan.
De tocht gaat dit jaar langs de volgende monumenten: de Fraeylemaborg, de monumentale kerk, het geologisch en archeologisch museum en de Baggerpunten (turfwinning).

Inbreng ouders
Ouders of grootouders fietsen mee voor de begeleiding van de groepen.

Bijzonderheden
De organisatie hiervan ligt in handen van de werkgroep monumenten van de Stichting Cultureel Slochteren De werkgroep werkt hiervoor samen met vrijwilligers van de kerken, het waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, bewoners van het stationsgebouw in Kolham, de Slochter Molenstichting en anderen.

Contactgegevens:
Stichting Cultureel Slochteren
050 40 41 452
j.bolhuis@planet.nl