Waar komt dit project vandaan?
Het project Van Buiten Leren is ontstaan vanuit een initiatief van de Stichting Landschap Oldambt. In
2009 werden er diverse activiteiten georganiseerd rond het feit dat 500 jaar geleden de Dollard zijn
grootste omvang had. Zo werden er o.a. lezingen en excursies georganiseerd rondom de thema’s landschap,
waterbeheer, vestingen en schansen, boerderijen en kerken. Het idee ontstond om deze thema’s
ook uit te werken voor het basisonderwijs.

Waarom is het ontwikkeld?
De Stichting Landschap Oldambt vindt het belangrijk dat het landschap van het Oldambt behouden
blijft. Denk bijvoorbeeld aan de bedijking en inpoldering, het open polderlandschap, de lintbebouwing,
de boerderijen met slingertuinen, de arbeidershuisjes, de molens en kerken.
Kennis van het ontstaan van het landschap om je heen heeft een positieve invloed op het leren waarderen
van het landschap om je heen.
Het basisonderwijs streeft er naar om door middel van cultuureducatie de maatschappelijke betrokkenheid
te vergroten en kinderen bewust te maken van en inzicht te geven in hun culturele omgeving.
Deze twee doelstellingen van beide instellingen vinden elkaar in het project Van Buiten Leren.

Voor wie is het bedoeld?
Het project bevat de thema’s landschap, waterbeheer, vestingen en schansen, boerderijen en kerken.
Alle thema’s zijn uitgewerkt voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Wat biedt het project Van Buiten Leren?
Het project bestaat vooral uit een verzameling lessuggesties, die naar eigen inzicht kunnen worden
aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de school, de groep en de leerkracht. De lessuggesties
zijn vooral bedoeld als inspiratiebron om de betrokkenheid bij genoemde thema’s te verhogen en de
interesse te wekken.

Daarnaast geeft Van Buiten Leren achtergrondinformatie, suggesties om er op uit te gaan, een lijst van
deskundigen die bereid zijn met de kinderen op stap te gaan en een overzicht van de belangrijkste
historische plekken in het Oldambt passend binnen de thema’s.
Er worden eveneens handreikingen gedaan om reeds bestaand materiaal in te zetten.

Hoe werkt Van Buiten Leren in de praktijk?
Van Buiten Leren kan goed worden ingezet als een schoolbreed project dat jaarlijks of tweejaarlijks
terugkomt. Daarbij is het de keuze aan de school om in te gaan op één of meer thema’s. Dit betekent
dat ook de tijdsinzet kan verschillen. Het is mogelijk om een week met het project bezig te zijn, maar
drie weken kan ook. Elk thema wordt in een doorlopende leerlijn aangeboden.
Het van buiten leren komt tot z’n recht in de suggesties die worden gegeven om er op uit te gaan. Met
name in de bovenbouw worden deskundigen ingezet, die met de kinderen op pad gaan.
Het project is verdeeld in materiaal voor de onderbouw (groep 1,2,3), de middenbouw (groep 3,4,5)
en de bovenbouw (groep 5,6,7,8).

In de onderbouw neemt Ol de Mol de kinderen mee in zijn belevenissen. In de middenbouw is het
Jasper die samen met z’n opa de kinderen uitdaagt tot het stellen van vragen en in de bovenbouw gaan
de kinderen op onderzoek voor Wrom, een leeftijdgenootje uit 2112.

Waar sluit Van Buiten Leren aan bij de kerndoelen?
Van Buiten Leren sluit aan bij de kerndoelen uit de leergebieden Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie
en specifiek bij kerndoel 51 van het leergebied Oriëntatie op je zelf en de Wereld en kerndoel 56
van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie.

Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Hoe vind ik de informatie die ik nodig heb?
U kunt de leerkrachtinformatie en het lesmateriaal hier downloaden.
Bij de leerkrachtinformatie vindt u ook een informatiekaart. Hierop staan diverse internettips, boekentips
e.d.
Als u in de inhoudsopgave op een kopje klikt, komt u meteen bij de desbetreffende pagina.
De genoemde websites en de afbeeldingen zijn eveneens rechtstreeks aan te klikken.
Verder vindt u een lijst met deskundigen en voor elke kern een kaart met belangrijke historische plekken
en een informatieve tekst. Deze kaarten kunt u hieronder downloaden.

VBL Informatie leerkrachten

VBL Algemeen

VBL Groep 1 en 2

VBL Groep 3 en 4

VBL Groep 5-8

Ontdekkaart_Nieuweschans

Ontdekkaart Winschoten

Ontdekkaart Scheemda

Ontdekkaart Nieuwolda

Ontdekkaart Midwolda en Oostwold

Ontdekkaart Heiligerlee en Westerlee

Ontdekkaart Finsterwolde

Ontdekkaart Drieborg

Ontdekkaart Beerta en Nieuw Beerta