Doel van dit project was om bewoners van het gebied rond de Oostelijke Waddenzee meer te betrekken bij de ontstaansgeschiedenis van hun omgeving. Om dit te realiseren werden twaalf onderzoekstochten georganiseerd, waar zowel wetenschappers van verschillende disciplines als bewoners aan mee konden doen.

Dit project werd georganiseerd door Erfgoedpartners in nauwe samenwerking met wetenschappers van de Stichting Verdronken Geschiedenis, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen. Wad een Workshop was financieel mogelijk door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Eemsmond, het Loket Levende Dorpen, Loket Leefbaarheid en De Verhalen van Groningen.

De resultaten van de onderzoekstochten zijn beschreven in de brochure ‘Zoeken naar een verdwenen landschap’, die is gepresenteerd op 11 februari 2018. De brochure is voor €7,50 te bestellen bij Erfgoedpartners. U kunt ook hier klikken voor aanvullend materiaal.