Het platform Archeologie en publiek is een in 2016 nieuw gestart platform bedoeld voor beheerders van archeologische collecties, archeologische informatiepunten en archeologen. Het doel van het platform is om ervaringen en kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen. Tijdens ieder platform staat ook de website Archeologie en Landschap centraal die in ontwikkeling is.

Archeologielezingen
Dit najaar organiseert Erfgoedpartners een drietal archeologielezing, namelijk op 21 september, 19 oktober en 16 november.
archeologielezingen