Het platform Archeologie en publiek is een in 2016 nieuw gestart platform bedoeld voor beheerders van archeologische collecties, archeologische informatiepunten en archeologen. Het doel van het platform is om ervaringen en kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen. Tijdens ieder platform staat ook de website Archeologie en Landschap centraal die in ontwikkeling is.

ARCHEOLOGIELEZINGEN 2021/2022
De geheimen van de bodem; drie publiekslezingen over archeologie

Elk najaar/winter organiseert Erfgoedpartners publiekslezingen over archeologie in samenwerking met andere erfgoedinstellingen.
De lezingen zijn gratis toegankelijk. Ook in de winter 2021/2022 waren er lezingen over uiteenlopende archeologische onderwerpen op verschillende locaties in de provincie Groningen.
De lezingen zijn (terug) te zien op het YouTube-kanaal van Erfgoedpartners. De lezingen zijn ondertiteld.

Een sloot aan vondsten
De nieuwste archeologische ontdekkingen bij Adorp

Cuno Koopstra, archeoloog  en senior-projectleider (MUG Ingenieursbureau)
27 januari 2022, Museum Wierdenland, Ezinge

De aanleg van een fietspad naast een sloot die tussen Adorp en Sauwerd dwars door een wierde loopt, was aanleiding voor een archeologisch onderzoek. Dit leverde in de zomer van 2021 een onverwachte stroom aan vondsten op, waaronder opvallend veel gebruiksvoorwerpen die iets vertellen over het dagelijks leven op de wierde. Denk aan tientallen Romeinse mantelspelden (fibula’s) die wijzen op contact met het Romeinse Rijk en aardewerk uit de periode 200 v. Chr. – 200 na Chr. Na die tijd is de wierde opmerkelijk genoeg verlaten en het is nog onduidelijk waarom.
De opgraving is nog niet afgerond. Wat zal er nog meer uit de grond tevoorschijn komen? Cuno Koopstra vertelde over de vondsten, waarvan een selectie nu al is te zien in Museum Wierdenland.

Hollandse Zuinigheid
Gebruikssporenanalyse op de kleine benen spitsen met weerhaken uit mesolithisch Doggerland
Merel Spithoven, archeoloog.
16 februari, Veenkoloniaal Museum, Veendam

Archeoloog  Merel Spithoven gaat op deze avond in op de onderzoeksresultaten uit haar masterscriptie, met als thema de benen spitsen die uit de bodem van de Noordzee komen. Ze presenteert de  nieuwste onderzoeksbevindingen over de mesolithische kleine (<88,5mm) benen spitsen. De spitsen zijn afkomstig van het zogenaamde Doggerland, het toen nog bewoonbare gebied dat grensde aan de Noordzeekusten.  Gebruikssporenanalyse in combinatie met een boogschietexperiment leidde tot interessante resultaten. Al deze spitsen bleken zeer intensief gebruikte (curated) wapenpunten te zijn. Er zijn sporen aanwezig van onder andere binding, bindingsmateriaal, impact en reparaties. Het ziet er dus naar uit dat hergebruik toen al aan de orde was.

Middeleeuwse malaria in Nederland. Nieuw onderzoek naar een oude ziekte.
Rachel Schats Universitair docent (Universiteit Leiden)
2 maart 2022 Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis

Malaria wordt veelal gezien als een tropische ziekte, maar ook in Nederland veroorzaakte deze infectie tot 1950 grote gezondheidsproblemen. Helaas is er nog weinig bekend over deze ziekte in de Middeleeuwen, waardoor we mogelijk een verkeerd beeld hebben van ziekte en gezondheid in deze periode. In deze lezing gaat universitair docent dr. Rachel Schats (Universiteit Leiden) in op hoe we malaria in het verleden kunnen bestuderen en zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd. Dit mede aan de hand van Groningse vondsten.