Het platform Archeologie en publiek is een in 2016 nieuw gestart platform bedoeld voor beheerders van archeologische collecties, archeologische informatiepunten en archeologen. Het doel van het platform is om ervaringen en kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen. Tijdens ieder platform staat ook de website Archeologie en Landschap centraal die in ontwikkeling is.

Archeologielezingen
Regelmatig organiseert Erfgoedpartners archeologielezingen in samenwerking met andere erfgoedinstellingen. Voor 2020-2021 worden lezingen voorbereid. De lezingen zijn gratis toegankelijk.