Het platform Archeologie en publiek is bedoeld voor beheerders van archeologische collecties, archeologische informatiepunten en archeologen. Het doel van het platform is om ervaringen en kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen. Tijdens ieder platform staat ook de website Archeologie en Landschap centraal die in ontwikkeling is.

Daarnaast worden er elk jaar drie archeologielezingen georganiseerd in het kader van het Platform Archeologie.

ARCHEOLOGIELEZINGEN 2022/2023
De geheimen van de bodem; drie publiekslezingen over archeologie

Elk najaar/winter organiseert Erfgoedpartners publiekslezingen over archeologie in samenwerking met andere erfgoedinstellingen.
De lezingen zijn gratis toegankelijk. Ook in de winter 2022/2023 waren er lezingen over uiteenlopende archeologische onderwerpen op verschillende locaties in de provincie Groningen.
De lezingen zijn (terug) te zien op het YouTube-kanaal van Erfgoedpartners. De lezingen zijn ondertiteld.

Jagers en verzamelaars in de Veenkoloniën
Middensteentijdonderzoek in Stadskanaal e.o.

Semsstraatkerk, Stadskanaal
Donderdag 26 januari 2023

Lezing door Henny Groenendijk, archeoloog

Deze lezing belicht de geschiedenis van de middensteentijd in de Groninger Veenkoloniën. Bij de aanleg van het A.G. Wildervanckkanaal in de jaren ’80 van de vorige eeuw deed de Rijksuniversiteit Groningen archeologisch onderzoek in het tracé.

Men vond o.a. veel vuurstenen werktuigen en ruim vijftienhonderd haardkuilen gedateerd tussen 7600 en 6500 v.C, achtergelaten door rondtrekkende jagers en en voedselverzamelaars die geregeld terugkeerden naar deze plek.

Ook gaat Groenendijk in op vrijwel vergeten archeologisch onderzoek langs het Pagediep.

Land van Wierden
Het monumentale Noord-Groningse landschap

Museum Wierdenland, Ezinge
Woensdag 8 februari 2023

Lezing door Ben Westerink, auteur van ‘Wierdenlandschap’

Wierden werden ooit opgeworpen om de bewoners langs de noordkust tegen de stormvloed te beschermen. De kuststrook van Groningen ligt er nog altijd mee bezaaid. We tellen er vele honderden. Wierden zijn er in allerlei afmetingen en verschijningsvormen. Van grote dorpswierden met veel nieuwbouw tot bescheiden verlaten huiswierden die alleen bij een lichte nevel goed zichtbaar zijn. Tijdens de lezing gaan we op zoek naar de hoogtepunten van het wierdenlandschap.

YouTube registratie volgt.

Wonen en werken tussen de Hondsrug en de Hunze
Archeologisch onderzoek De Vork bij Haren

Doopsgezinde Kerk, Groningen
Donderdag 9 maart 2023

Miranda de Wit vertelt over het archeologisch onderzoek op plangebied De Vork (2015/2017). Aanleiding hiervoor was de aanleg door ProRail van een nieuw opstelterrein voor treinen. Het onderzoek leverde veel informatie op over het gebruik van de zone tussen hogere zandgronden en lagere beekdalen, in dit geval tussen de Hondsrug en het Hunzedal, door de tijd heen. Duidelijk is dat mensen al vanaf de steentijd dit soort locaties opzochten vanwege de uitstekende mogelijkheden om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ondanks de geleidelijke vernatting van het gebied bleef het -met enige tussenpozen- lange tijd aantrekkelijk voor de (prehistorische) mens.

YouTuberegistratie volgt.