Het doel van Noordelijk Lustwarande is om een duurzame samenwerking op te zetten tussen eigenaren van historische tuinen, parken en landgoederen in Friesland, Groningen, Drenthe en Oost-Friesland (D). Gezamenlijk vormt dit groene erfgoed in combinatie met buitenplaatsen, staten en borgen, een lint van ‘groene parels’ in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. In drie netwerkbijeenkomsten wordt onderzocht wat het gezamenlijke verhaal is dat dit erfgoed verbindt. Ook worden concrete afspraken gemaakt over publieksbereik, de inzet van gezamenlijke publiciteitsmiddelen en kennisdeling. Erfgoedpartners treedt op als penvoerder.Het project wordt in het kader van INTERREG V-A Programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en de deelstaat Niedersachsen.