02 | Training Reizend Erfgoed

Presenteren van Reizend Erfgoed aan ouderen in zorginstellingen

Het geven van presentaties aan een oudere doelgroep door de vrijwilligers van erfgoed-instellingen die deel (gaan) nemen aan Reizend Erfgoed: hoe doe je dat? Voor erfgoedmedewerkers die Reizend Erfgoed bijeenkomsten begeleiden of willen begeleiden in de toekomst, organiseert Erfgoedpartners een workshop over het interactief presenteren aan een oudere en doorgaans kwetsbare doelgroep.

Inzet is de verkenning van de behoeften van de doelgroep en hoe je daar als museum nog beter rekening mee kunt houden, do’s en don’ts en zelf oefenen in rollenspel. Denk aan het ontwikkelen van vaardigheden als verstaanbaar spreken, het vasthouden van de aandachtspanne van de doelgroep en het op gang brengen van een gesprek.

Doelen

 • Deelnemende Erfgoedinstellingen zijn via de training van Erfgoedpartners in staat om de inhoudelijke voorbereiding en kennisoverdracht van Reizend erfgoed zelfstandig uit te voeren.
 • De (doorgaans vrijwillige) medewerkers van de Erfgoedinstellingen hebben zich verdiept in de doelgroep en weten hoe zij een interactieve presentatie kunnen geven.
 • De workshop ‘Presenteren aan ouderen’ genereert kennis over presenteren tussen vrijwilligers van erfgoedinstellingen en de oudere bewoners in zorginstellingen die deelnemen aan Reizend Erfgoed.
 • Zelf oefenen a.d.h.v. casussen en het ontvangen van feedback.

Training 1

woensdag 13 december 2023

Programma

 • Even kort: het ontstaan en doel van Reizend Erfgoed
 • Inzicht en kennis over de doelgroep: Het geven van presentaties aan een oudere doelgroep: hoe doe je dat? Hoe sluit je aan bij de mogelijkheden en belevingswereld van ouderen?
 • Jouw rol, als begeleider in de workshop
 • Interactief leren omgaan met het introduceren van objecten, hoe doe je dat? Do’s en dont’s

Training 2

woensdag 10 januari 2024

Programma

 • Praktische doelgerichte training waar ook wordt geoefend.
 • Marketing en communicatie

Intervisiebijeenkomst

woensdag 10 april 2024

Programma

 • Ruimte voor reflectie: hoe gaat het tot nu toe?
 • Cases bespreken

Doelgroep: (Vrijwillige) medewerkers van musea die Reizend Erfgoed bijeenkomsten begeleiden of willen begeleiden.

Duur: 14.00 - 16.30 uur

Docent(en): Kitty Boon en Agnes van Wijk

Kosten: Deelname is voor de aan Reizend Erfgoed deelnemende instellingen kosteloos.

Datum: Intervisiebijeenkomst 10 april

Bijzonderheden:

Trainingsdagen

Woensdag 13 december 2023

Woensdag 10 januari 2024

Intervisiebijeenkomst: woensdag 10 april 2024

Maximum aantal deelnemers: 15

Locatie: Kantoor Erfgoedpartners en CGTC, Raadhuisstraat 3, Usquert. Goed bereikbaar met de trein, parkeren is gratis.