Erfgoedinitiatieven in heel Nederland beantwoordden vorig jaar vragen als hoeveel erfgoedvrijwilligers er bij hun organisatie werken, wat de achtergrond en leeftijd is van hun vrijwilligers en vanuit welke motivatie zij hun vrijwilligerswerk doen.
Eerder las u al in de Erfgoedloper over de resultaten van het deelonderzoek naar erfgoedvrijwilligers in de provincie Groningen. Het later verschenen definitieve landelijke rapport vindt u hier. De data zijn aangeleverd door 1.180 erfgoed-initiatieven in het land.

Dit rapport schetst een beeld van de erfgoedvrijwilligers die in Nederland actief zijn: voor welk soort initiatieven zij zich inzetten en hoeveel uren, welke werkzaamheden zij doen, wat hun achtergronden zijn. Bij lezing van het landelijke rapport is het goed om te bedenken dat elk erfgoedhuis weer een ander uniek takenpakket heeft, en zich meestal niet richt op de volledige breedte van het erfgoedveld. Dat verklaart ook het geringe aantal historische verenigingen en -kringen onder de respondenten in het Groningse onderzoek, deze waren niet eerder benoemd als specifieke doelgroep van Erfgoedpartners. Dit jaar brengen we in samenwerking met de Groninger Archieven alsnog de historische verenigingen en -kringen en hun vrijwilligers in beeld.

Het onderzoek was een initiatief van OPEN, een landelijke samenwerking van provinciale erfgoedhuizen waarbij Erfgoedpartners is aangesloten. Met dit rapport kunnen we de overheden informeren over de impact van het werk van erfgoedvrijwilligers per provincie en in Nederland.