Ga terug

Platform Borgen

Op 11 juli van 13:00 – 15:00 vindt een platform Archeologie en Publiek plaats bij het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

Op de agenda staan in elk geval een terugblik op de Noord-Nederlandse dag van de archeologie (vindt ook in Nuis plaats op 15 juni 2024 tijdens de Nationale Archeologiedagen), de evaluatie van de archeologielezingen 2024 en de voorbereiding van een nieuwe lezingenreeks in 2025, een terugkoppeling van de digitalisering van archeologieroutes en een rondje langs de velden & signalering.

Datum: 11 juli 2024

Locatie: Noorderlijk Archeologisch Depot Nuis