Anton Heyboer Figuren met systeem en cirkels Ets met grijze vingerafdrukken 1960 Bruikleen Twin Collectie aan Museum Nienoord